[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/mirror/sponsors.nl.htmlDag iedereen,

De hierboven vermelde pagina loopt een versie achter op het Engelse
origineel.
In bijlage een bijgewerkt wml-bestand (de tests om er een html van te
maken en dat bestand op zijn geldigheid te controleren met tidy waren
succesvol) en een diff-bestand met de verschillen met de
vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/mirror/sponsors.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/mirror/sponsors.wml,v
retrieving revision 1.4
diff -u -r1.4 sponsors.wml
--- webwml/dutch/mirror/sponsors.wml	29 Jul 2009 15:51:18 -0000	1.4
+++ webwml/dutch/mirror/sponsors.wml	20 Mar 2017 20:04:49 -0000
@@ -1,7 +1,7 @@
 #use wml::debian::template title="Sponsoren van alle Debian spiegelservers" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
 
-<h2>Debian FTP-archieven</h2>
+<h2>Debian FTP-archiefspiegelservers</h2>
 
 <table width="100%" summary="">
 <colgroup span="3">
@@ -17,6 +17,3 @@
 #include "$(ENGLISHDIR)/mirror/sponsors.list"
 </table>
 
-<hrline>
-
-<p><a href="official_sponsors">Sponsoren van de officiële archieven</a></p>
#use wml::debian::template title="Sponsoren van alle Debian spiegelservers" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"

<h2>Debian FTP-archiefspiegelservers</h2>

<table width="100%" summary="">
<colgroup span="3">
<col class="top">
<col class="center">
<col>   

<tr>
  <th>Land</th>
  <th>Site</th>
  <th>Sponsoren</th>
</tr>
#include "$(ENGLISHDIR)/mirror/sponsors.list"
</table>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: