[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/misc/related_links.nl.htmlDag iedereen,

De hierboven vermelde pagina loopt een versie achter op het Engelse
origineel.
In bijlage een bijgewerkt wml-bestand (de test om er een html van te
maken was succesvol) en een diff-bestand met de verschillen met de
vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/misc/related_links.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/misc/related_links.wml,v
retrieving revision 1.17
diff -u -r1.17 related_links.wml
--- webwml/dutch/misc/related_links.wml	13 Aug 2016 06:15:25 -0000	1.17
+++ webwml/dutch/misc/related_links.wml	25 Jan 2017 14:52:28 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Gerelateerde pagina’s"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.34"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.35"
 
 <p>Hieronder vindt u een overzicht van informatie op het net die
 interessant kan zijn voor gebruikers van Debian.</p>
@@ -80,6 +80,9 @@
 
 <dt><a href="http://www.debianforum.de/";>DebianForum.de</a></dt>
  <dd>Een startpagina voor Duitstalige Debian gebruikers.</dd>
+
+<dt><a href="http://www.exdebian.org/";>exDebian</a></dt>
+    <dd>Een portaalsite voor Spaanstalige Debian gebruikers.</dd>
 </dl>
 
 <hr />
#use wml::debian::template title="Gerelateerde pagina’s"
#use wml::debian::translation-check translation="1.35"

<p>Hieronder vindt u een overzicht van informatie op het net die
interessant kan zijn voor gebruikers van Debian.</p>

<ul>
 <li><a href="../support#web">Websites die ondersteuning bieden</a></li>
 <li><a href="#dfsgsw">Software die voldoet aan de eisen van de DFSG</a></li>
 <li><a href="../users/">Organisaties die Debian gebruiken</a></li>
 <li><a href="children-distros">Andere softwaredistributies gebaseerd op Debian</a></li>
 <li><a href="#misclinux">Diverse GNU/Linux links</a></li>
 <li><a href="#lugs">Linux Gebruikersgroepen</a></li>
 <li><a href="#otherfreeos">Andere projecten voor een vrij besturingssysteem (OS)</a></li>
</ul>


<hr />

<h2><a name="dfsgsw">Software</a> die voldoet aan de eisen van de 
  <a href="../social_contract#guidelines">DFSG</a></h2>

<dl>
<dt><a href="https://www.kernel.org/";>Linux</a></dt>
 <dd>De kernel achter Debian GNU/Linux.</dd>

<dt><a href="http://www.gnu.org/";>GNU</a></dt>
 <dd>Debian is een volledige implementatie van het GNU besturingssysteem.</dd>

<dt><a href="http://www.X.org/wiki/";>De X.Org Foundation</a></dt>
 <dd>De X.Org Foundation biedt een implementatie met open broncode
 van het X Window Systeem.</dd>

<dt><a href="http://www.apache.org/";>Apache</a></dt>
 <dd>De meest gebruikte webserver ter wereld.</dd>

<dt><a href="https://www.perl.org/";>Perl</a></dt>
 <dd>Perl, voluit de Practical Extraction and Report Language, is een
 alom gebruikte scripttaal.</dd>

<dt><a href="https://www.python.org/";>Python</a></dt>
 <dd>Python is een opmerkelijk krachtige dynamische programmeertaal
 die in een ruime waaier toepassingsgebieden gebruikt wordt.</dd>

<dt><a href="https://www.gnome.org/";>GNU Network Object Model Environment (GNOME)</a></dt>
 <dd>GNOME heeft tot doel om een complete en gebruikersvriendelijke desktop
 te maken, volledig gebaseerd op vrije software.</dd>

<dt><a href="http://www.kde.org/";>K Desktop Environment (KDE)</a></dt>
 <dd>KDE wil tegemoet komen aan de behoefte aan een eenvoudig
 te gebruiken desktopomgeving voor UNIX werkstations, vergelijkbaar met de
 desktopomgevingen van de Macintosh en Microsoft Windows
 besturingssystemen.</dd>

<dt><a href="http://www.freedesktop.org/";>freedesktop.org</a></dt>
 <dd>freedesktop.org is een project gericht op het verbeteren van de
 interoperabiliteit en het delen van technologieën tussen de verschillende
 desktopomgevingen voor het X Window Systeem.</dd>
</dl>


<hr />

<h2><a name="misclinux">Diverse GNU/Linux links</a></h2>

<dl>
<dt><a href="https://www.linux.com/";>Linux.com</a>,
  <a href="http://www.linux.org/";>Linux.org</a></dt>
 <dd>De gemeenschap achter de Linux kernel.</dd>

<dt><a href="http://freshmeat.net/";>Freshmeat</a>,
  <a href="https://sourceforge.net/";>SourceForge</a></dt>
 <dd>Verzamelplaatsen van Vrije Software.</dd>

#<dt><a href="http://planet.debian.org/";>Debian Planet</a></dt>
# <dd>Een verzamelplaats van Debian-georiënteerde blogpagina's.</dd>

<dt><a href="http://www.debianworld.org/";>DebianWorld</a></dt>
 <dd>Een startpagina voor Franstalige Debian gebruikers.</dd>

<dt><a href="http://www.debianforum.de/";>DebianForum.de</a></dt>
 <dd>Een startpagina voor Duitstalige Debian gebruikers.</dd>

<dt><a href="http://www.exdebian.org/";>exDebian</a></dt>
    <dd>Een portaalsite voor Spaanstalige Debian gebruikers.</dd>
</dl>

<hr />

<h2><a name="usergroups">Gebruikersgroepen</a></h2>

<p>Gebruikersgroepen, met name de <q>Linux User Groups</q> (LUGs), zijn een
geweldige bron voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers. Nieuwe gebruikers
profiteren van de hulp bij installatie en gebruik tijdens (veelal gratis)
bijeenkomsten. Meer ervaren gebruikers kunnen anderen met vergelijkbare
interesses ontmoeten en deelnemen aan meer technische sessies.</p>

<p>Een overzicht van Linux gebruikersgroepen kan worden gevonden op
<url "http://www.linux.org/groups/";>.</p>


<hr />

<h2><a name="otherfreeos">Andere projecten voor een vrij besturingssysteem (OS)</a></h2>

<ul>
 <li><a href="http://www.freebsd.org/";>FreeBSD</a></li>
 <li><a href="http://www.netbsd.org/";>NetBSD</a></li>
 <li><a href="http://www.openbsd.org/";>OpenBSD</a></li>
 <li><a href="http://www.gnu.org/software/hurd/";>GNU Hurd</a></li>
 <li><a href="http://www.freedos.org/";>FreeDOS</a></li>
 <li><a href="https://reactos.org/";>ReactOS</a></li>
</ul>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: