[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/logos/index.nl.htmlDag iedereen,

De hierboven vermelde pagina loopt een versie achter op het Engelse
origineel.
In bijlage een bijgewerkt wml-bestand (de test om er een html van te
maken was succesvol) en een diff-bestand met de verschillen met de
vorige versie.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/logos/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/logos/index.wml,v
retrieving revision 1.21
diff -u -r1.21 index.wml
--- webwml/dutch/logos/index.wml	28 May 2016 11:50:58 -0000	1.21
+++ webwml/dutch/logos/index.wml	25 Jan 2017 14:29:30 -0000
@@ -1,6 +1,6 @@
 #use wml::debian::template title="Debian logo's" BARETITLE=true
 #include "$(ENGLISHDIR)/logos/index.data"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.71"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.72"
 
 # Last translation update by: $Author: elbrus $
 # Last translation update at: $Date: 2016/05/28 11:50:58 $
@@ -112,12 +112,23 @@
 het logo is gelijk aan die van het Logo voor Vrij Gebruik. De button werd
 gemaakt door <a href="mailto:csmall@debian.org";>Craig Small</a>.</p>
 
-<p>Hier zijn nog wat buttons die voor Debian zijn gemaakt:
+<p>Hier zijn nog wat buttons die voor Debian zijn gemaakt:</p>
 <br />
 <morebuttons>
-</p>
 
-<p>Meer mooie plaatjes kunt u verkrijgen op
+<p>Dit is een sticker die voldoet aan de
+<a href="https://github.com/terinjokes/StickerConstructorSpec";>specificatie voor zeshoekige stickers</a>:
+<br/>
+<img src="hexagonal.png" alt="[Debian GNU/Linux]" />
+<br/>
+U kunt een <a href="hexagonal.zip">zip-bestand</a> downloaden met de broncode (SVG-indeling) en een Makefile-bestand
+om een png- en een svg-voorbeeldweergave te genereren.
+
+De licentie van deze sticker is gelijkgesteld met de licentie van het logo voor vrij gebruik.
+De sticker werd gemaakt door <a href="mailto:valhalla@trueelena.org";>Elena Grandi</a>.</p>
+<br />
+<p>Meer mooie plaatjes kunt u verkrijgen op:</p>
+
 <table summary="Andere sites met Debian plaatjes"><tr>
 <td valign="bottom" align="center">
 <a href="http://gnuart.onshore.com/";>\
#use wml::debian::template title="Debian logo's" BARETITLE=true
#include "$(ENGLISHDIR)/logos/index.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.72"

# Last translation update by: $Author: elbrus $
# Last translation update at: $Date: 2016/05/28 11:50:58 $

<p>Debian heeft twee logo's. Het <a href="#open-use">officiële logo</a>
 (ook bekend als <q>logo voor vrij gebruik</q>) bevat de
 de welbekende <q>kolk</q> van Debian en is de beste
 weergave van de visuele identiteit van het Debian Project.
 Er bestaat ook een apart <a href="#restricted-use">logo met
 beperkt gebruiksrecht</a> dat enkel mag gebruikt worden
 door het Debian Project en zijn leden. Om naar Debian te verwijzen,
 vragen we u om het logo voor vrij gebruik te nemen.</p>

<hr />

<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<colgroup span="2">
<col width="65%" />
<col width="35%" />
</colgroup>
<tr>
<th colspan="2"><a name="open-use">Debian Logo voor Vrij Gebruik</a></th>
</tr>
<tr>
<td>

<p>Het Debian Logo voor Vrij Gebruik kent twee uitvoeringen,
  een met en een zonder het label &ldquo;Debian&rdquo;.</p>

<p>Het copyright (c) voor de Debian Logo('s) voor Vrij Gebruik berust 
 bij <a href="http://www.spi-inc.org/";>Software in the Public
 Interest, Inc.</a> (1999). De logo's werden uitgebracht volgens de
 bepalingen van de <a href="http://www.gnu.org/copyleft/lgpl.html";>
 GNU Lesser General Public License</a>, versie 3 of later, of,
 afhankelijk van uw keuze, van de licentie
 <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/";>Creative
 Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported</a> (de Creative
 Commons licentie Naamsvermelding-Gelijk Delen 3.0 in haar niet aan
 specifieke jurisdicties aangepaste versie).</p>

<p>NB: we zouden het op prijs stellen als u aan de afbeelding
een link naar <a href="$(HOME)">https://www.debian.org/</a>
zou koppelen als u ze op een webpagina gebruikt.</p>
</td>
<td>
<openlogotable>
</td>
</tr>
</table>

<hr />

<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<colgroup span="2">
<col width="65%" />
<col width="35%" />
</colgroup>
<tr>
<th colspan="2"><a name="restricted-use">Debian Logo met
beperkt gebruiksrecht</a></th>
</tr>
<tr>
<td>
<h3>Licentie voor het Debian Logo met beperkt gebruiksrecht</h3>

<p>Copyright (c) 1999 Software in the Public Interest</p>
<ol>
	<li>Dit logo mag alleen worden gebruikt als:
     <ul>
	  <li>het product waarvoor het wordt gebruikt is geproduceerd
	    met behulp van een op www.debian.org gepubliceerde
		methode (bijvoorbeeld het maken van officiële CD's), of</li>
	  <li>door Debian expliciet toestemming is gegeven om het voor dat doel te
	    gebruiken</li>
     </ul>
	<li>Mag worden gebruikt als een officieel deel van Debian
	  (hetgeen beslist wordt met de regels in I) deel uitmaakt van het
	  complete product, als het duidelijk wordt gemaakt dat alleen dat
	  deel officieel is goedgekeurd</li>
	<li>We behouden ons het recht voor om de licentie voor een product
	  te herroepen</li>
</ol>

<p>Het is toegestaan om het logo met beperkt gebruiksrecht op kleding
(shirts, petten, enz.) te gebruiken, als de kleding wordt gemaakt door
een officiële Debian ontwikkelaar en als ze niet met winst wordt verkocht.</p>
</td>
<td>
<officiallogotable>
</td>
</tr>
</table>

<hr />

<h2>Over het Debian logo</h2>

<p>De Debian logo's werden uitgekozen bij een stemming onder de 
Debian-ontwikkelaars
in 1999. Ze werden gemaakt door <a href="mailto:rsilva@debian.org";>Raul 
Silva</a>.
Meer details over de logo's zijn te vinden op de <a
href="https://wiki.debian.org/DebianLogo";>Debian Logo wikipagina</a>.</p>

<h2>Andere plaatjes voor promotiedoeleinden</h2>

<p><img class="ico" src="button-1.gif" alt="[Debian GNU/Linux]">
Dit is de eerste button die voor het project is gemaakt. De licentie van
het logo is gelijk aan die van het Logo voor Vrij Gebruik. De button werd
gemaakt door <a href="mailto:csmall@debian.org";>Craig Small</a>.</p>

<p>Hier zijn nog wat buttons die voor Debian zijn gemaakt:</p>
<br />
<morebuttons>

<p>Dit is een sticker die voldoet aan de
<a href="https://github.com/terinjokes/StickerConstructorSpec";>specificatie voor zeshoekige stickers</a>:
<br/>
<img src="hexagonal.png" alt="[Debian GNU/Linux]" />
<br/>
U kunt een <a href="hexagonal.zip">zip-bestand</a> downloaden met de broncode (SVG-indeling) en een Makefile-bestand
om een png- en een svg-voorbeeldweergave te genereren.

De licentie van deze sticker is gelijkgesteld met de licentie van het logo voor vrij gebruik.
De sticker werd gemaakt door <a href="mailto:valhalla@trueelena.org";>Elena Grandi</a>.</p>
<br />
<p>Meer mooie plaatjes kunt u verkrijgen op:</p>

<table summary="Andere sites met Debian plaatjes"><tr>
<td valign="bottom" align="center">
<a href="http://gnuart.onshore.com/";>\
<img src="gnuart.png" alt="GNU/art">\
</a><br />
<a href="http://gnuart.onshore.com/";>GNU/art</a>
</td>
</tr></table>


<p><a href="tshirt-lt99.jpg">T-shirtkunst</a> afkomstig van LinuxTag
99.</p>

<p>Als u wilt meehelpen door Debian op het web te adverteren, kunt u
onze <a href="../banners/">banners</a> gebruiken.</p>

#
# Lettertype logo: Poppl Laudatio Condensed
#
# https://lists.debian.org/debian-www/2003/08/msg00261.html
#

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: