[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonDag Paul

Paul Gevers schreef op do 15-12-2016 om 06:57 [+0100]:
> Hoi Bene,
> 
> Bedankt voor je snelle reactie.
> 

> Het is de gewoonte [0] op deze lijst om het onderwerp van de e-mail die
> je hiervoor gebruikt aan te passen (heb ik bij deze dus maar gedaan),
> zodat dit ook terug te vinden is op [1] @anderen, weten jullie hier meer
> van?

De opvolging aan de hand van pseudo-url's gebeurt nu op de onderliggende
pagina's van https://www.debian.org/international/l10n/, in dit geval
dus op https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/nl. Daar
staat jouw pakket nog geregistreerd als voor 100% naar het Nederlands
vertaald. Dit is omdat de versie van dbconfig-common waarin de
aanpassingen aan de debconf-teksten terug te vinden zijn, nog niet
gereleased is.

> 
> Paul
> 
> [0] Zie https://www.debian.org/international/dutch/index.nl.html onder
> "Werkwijze"
> [1] Er was ooit een pagina waar we de voortgang bij houden, maar die
> lijkt nu off-line: http://dutch.debian.net
> 

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: