[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://po/sublevel1/nl.poDag Paul,

Bedankt voor het nalezen.

Paul Gevers schreef op do 01-12-2016 om 20:38 [+0100]:
> Hoi
> 
> On 30-11-16 19:57, Frans Spiesschaert wrote:
> >  msgid "Checksum error"
> > -msgstr ""
> > +msgstr "Controlesomfout"
> 
> Het lijkt mij wel correct, maar ik vind dit wel een lelijk woord. Ik
> moest er het Engels bij lezen om het vlot te snappen.

Dan is het in elk geval geen erg goede vertaling. Die zou minstens
verstaanbaar moeten zijn.

>  Ondanks dat ik er
> even over nagedacht heb, kan ik alleen niets beters verzinnen.
> 
> Hoe algemeen geaccepteerd is controlesom in het Nederlands?

Komt niet voor in het Groene Boekje, niet in de Dikke Van Dale
Komt wel voor in het Nederlandstalige item van Wikipedia als derde
alternatief na controlecijfer en checksum.

>  Misschien
> dat controlegetal al veel beter werkt (dan dus ook op de andere
> plaatsen). Het zegt niet alles, maar mijn spellingchecker in Thunderbird
> herkent controlegetal wel, maar controlesom niet.

Controlegetal komt niet voor in de Dikke Van Dale en ook niet in het
Groene Boekje, al hou ik wel van de suggestie.

Controlecijfer komt niet voor in het Groene Boekje, maar wel in de Dikke
Van Dale en in het Nederlandstalige item van Wikipedia als eerste
alternatief. Maar Van Dale omschrijft het als "aan een getal toegevoegd
cijfer met behulp waarvan bepaald kan worden of het getal in kwestie
juist is overgebracht" en dat lijkt me toch om iets anders te gaan.

En nu, wat me verbaasde:
Checksum komt voor in het Groene Boekje, niet in de Dikke Van Dale, en
wel in het Nederlandstalige item van Wikipedia als tweede alternatief.

Net zoals jij zie ik geen voor de hand liggende oplossing.

Dan toch maar checksum, al protesteert de spellingscontrole dan wel?
Of toch controlegetal?

> 
> Paul
> 

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: