[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://po/sublevel1/nl.poHoi

On 30-11-16 19:57, Frans Spiesschaert wrote:
>  msgid "Checksum error"
> -msgstr ""
> +msgstr "Controlesomfout"

Het lijkt mij wel correct, maar ik vind dit wel een lelijk woord. Ik
moest er het Engels bij lezen om het vlot te snappen. Ondanks dat ik er
even over nagedacht heb, kan ik alleen niets beters verzinnen.

Hoe algemeen geaccepteerd is controlesom in het Nederlands? Misschien
dat controlegetal al veel beter werkt (dan dus ook op de andere
plaatsen). Het zegt niet alles, maar mijn spellingchecker in Thunderbird
herkent controlegetal wel, maar controlesom niet.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: