[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/distrib/archive.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van bijgewerkte vertaling van de webpagina
https://www.debian.org/distrib/archive.nl.html.

De vertaling liep drie versies achter op het origineel en zou na de
bijwerking opnieuw up-to-date moeten zijn.

Lokaal het html-bestand samenstellen met make mislukte
omdat ../../english/distrib/archive.mirrors in mijn lokale kopie van de
website ontbreekt.
Om die reden ook geen syntaxiscontrole met tydi.

Het bijgevoegde bestand distrib_archive.wml.udiff toont de
verschillen met de vorige versie.

-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/distrib/archive.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/archive.wml,v
retrieving revision 1.21
diff -u -r1.21 archive.wml
--- webwml/dutch/distrib/archive.wml	20 Apr 2016 09:51:35 -0000	1.21
+++ webwml/dutch/distrib/archive.wml	15 May 2016 09:38:36 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Distributie-archief"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.20"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.23"
 #use wml::debian::toc
 
 # Translator:    Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
@@ -14,12 +14,13 @@
 archief van Debian</a> op
 <tt>http://archive.debian.org/debian-archive/</tt>.</p>
 
-<p>U kunt naar pakketten in de oude distributies zoeken in <url
+<p>U kunt naar pakketten in de oude distributies zoeken op <url
 http://archive.debian.net>.</p>
 
 <p>Releases worden daar bewaard in de <tt>dists/</tt>-map onder
 hun codenaam:</p>
 <ul>
+ <li><a href="../releases/squeeze/">squeeze</a> is Debian 6.0</li>
  <li><a href="../releases/lenny/">lenny</a>  is Debian 5.0</li>
  <li><a href="../releases/etch/">etch</a>  is Debian 4.0</li>
  <li><a href="../releases/sarge/">sarge</a>  is Debian 3.1</li>
@@ -33,8 +34,9 @@
 </ul>
 
 <p>Met het voortschrijden der tijd verwijderen we de gecompileerde
-binary-pakketten van oude releases. Op het moment zijn er binary
-(voorgecompileerde) pakketten aanwezig voor <i>lenny</i>, <i>etch</i>,
+binaire pakketten van oude releases. Op het moment zijn er binaire
+(voorgecompileerde) pakketten aanwezig voor <i>squeeze</i>, <i>lenny</i>, 
+<i>etch</i>,
 <i>sarge</i>, <i>woody</i>, <i>potato</i>, <i>slink</i>, <i>hamm</i> en
 <i>bo</i>; voor oudere releases is alleen broncode beschikbaar.</p>
 
@@ -62,15 +64,16 @@
 Hiervoor beheerde Debian een speciaal archief, genaamd <q>non-US</q>.</p>
 
 <p>Met Debian 3.1 zijn deze pakketten opgenomen in het reguliere archief
-(<q>main</q>) en sindsdien bestaat het debian-non-US niet meer. Het is
-nu echt een <em>archief</em> en opgenomen in archive.debian.org.</p>
+(<q>main</q>) en sindsdien bestaat het archief debian-non-US niet meer. Het is
+nu echt <em>gearchiveerd</em> en opgenomen in het archief 
+archive.debian.org.</p>
 
-<p>De pakketten zijn nog steeds beschikbaar vanaf de archive.debian.org
-server. Beschikbare toegangsmethoden zijn:</p>
+<p>De pakketten zijn nog steeds beschikbaar op de server 
+archive.debian.org. Beschikbare toegangsmethoden zijn:</p>
 <blockquote><p>
 <a href="ftp://archive.debian.org/debian-non-US/";>ftp://archive.debian.org/debian-non-US/</a><br>
 <a href="http://archive.debian.org/debian-non-US/";>http://archive.debian.org/debian-non-US/</a><br>
-rsync://archive.debian.org/debian-non-US/ (limited)
+rsync://archive.debian.org/debian-non-US/ (beperkt)
 </p></blockquote>
 
 <p>De relevante regels voor sources.list om de pakketten met APT te gebruiken,
#use wml::debian::template title="Distributie-archief"
#use wml::debian::translation-check translation="1.23"
#use wml::debian::toc

# Translator:    Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
# Translation Date: Tue Jun 18 20:46:42 CEST 2002

<toc-display />

<toc-add-entry name="old-archive">debian-archief</toc-add-entry>

<p>Als u een van de oude distributies van Debian nodig heeft, kunt u
deze vinden in <a href="http://archive.debian.org/debian-archive/";>het
archief van Debian</a> op
<tt>http://archive.debian.org/debian-archive/</tt>.</p>

<p>U kunt naar pakketten in de oude distributies zoeken op <url
http://archive.debian.net>.</p>

<p>Releases worden daar bewaard in de <tt>dists/</tt>-map onder
hun codenaam:</p>
<ul>
 <li><a href="../releases/squeeze/">squeeze</a> is Debian 6.0</li>
 <li><a href="../releases/lenny/">lenny</a>  is Debian 5.0</li>
 <li><a href="../releases/etch/">etch</a>  is Debian 4.0</li>
 <li><a href="../releases/sarge/">sarge</a>  is Debian 3.1</li>
 <li><a href="../releases/woody/">woody</a>  is Debian 3.0</li>
 <li><a href="../releases/potato/">potato</a> is Debian 2.2</li>
 <li><a href="../releases/slink/">slink</a>  is Debian 2.1</li>
 <li><a href="../releases/hamm/">hamm</a>   is Debian 2.0</li>
 <li>bo  is Debian 1.3</li>
 <li>rex is Debian 1.2</li>
 <li>buzz is Debian 1.1</li>
</ul>

<p>Met het voortschrijden der tijd verwijderen we de gecompileerde
binaire pakketten van oude releases. Op het moment zijn er binaire
(voorgecompileerde) pakketten aanwezig voor <i>squeeze</i>, <i>lenny</i>, 
<i>etch</i>,
<i>sarge</i>, <i>woody</i>, <i>potato</i>, <i>slink</i>, <i>hamm</i> en
<i>bo</i>; voor oudere releases is alleen broncode beschikbaar.</p>

<p>Als u APT gebruikt, zijn de relevante regels voor
<tt>sources.list</tt> bijvoorbeeld als volgt:</p>
<pre>
 deb http://archive.debian.org/debian/ hamm contrib main non-free
</pre>
<p>of</p>
<pre>
 deb http://archive.debian.org/debian/ bo bo-unstable contrib main non-free
</pre>

<p>Hieronder volgt een lijst van spiegelservers die ook het archief hebben
opgenomen in hun collectie:</p>

#include "$(ENGLISHDIR)/distrib/archive.mirrors"
<archivemirrors>

<toc-add-entry name="non-us-archive">debian-non-US-archief</toc-add-entry>

<p>In het verleden was er software in Debian-pakketten beschikbaar die niet
in de Verenigde Staten (en andere landen) kon worden gedistribueerd in
verband met restricties op de uitvoer van cryptografie of softwarepatenten.
Hiervoor beheerde Debian een speciaal archief, genaamd <q>non-US</q>.</p>

<p>Met Debian 3.1 zijn deze pakketten opgenomen in het reguliere archief
(<q>main</q>) en sindsdien bestaat het archief debian-non-US niet meer. Het is
nu echt <em>gearchiveerd</em> en opgenomen in het archief 
archive.debian.org.</p>

<p>De pakketten zijn nog steeds beschikbaar op de server 
archive.debian.org. Beschikbare toegangsmethoden zijn:</p>
<blockquote><p>
<a href="ftp://archive.debian.org/debian-non-US/";>ftp://archive.debian.org/debian-non-US/</a><br>
<a href="http://archive.debian.org/debian-non-US/";>http://archive.debian.org/debian-non-US/</a><br>
rsync://archive.debian.org/debian-non-US/ (beperkt)
</p></blockquote>

<p>De relevante regels voor sources.list om de pakketten met APT te gebruiken,
zijn:</p>

<pre>
 deb http://archive.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
 deb-src http://archive.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
</pre>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: