[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/lports/i386/index.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van bijgewerkte vertaling van de webpagina
https://www.debian.org/ports/i386/index.nl.html

De vertaling liep drie versies achter op het origineel en zou na de
bijwerking opnieuw up-to-date moeten zijn.

Ik heb de gebruikelijke (file, make, tidy) controles uitgevoerd.

Het bijgevoegde bestand ports_i386_index.wml.udiff toont de
verschillen met de vorige versie.

-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/ports/i386/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/ports/i386/index.wml,v
retrieving revision 1.1
diff -u -r1.1 index.wml
--- webwml/dutch/ports/i386/index.wml	5 Oct 2011 15:26:29 -0000	1.1
+++ webwml/dutch/ports/i386/index.wml	15 May 2016 09:05:57 -0000
@@ -1,14 +1,15 @@
 #use wml::debian::template title="Debian GNU/Linux op x86-computers" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
 
 <p>
-Aangezien dit de architectuur is met het grootste aantal ontwikkelaars en de
-eerste die door Debian werd ondersteund zijn de meeste algemene
+Aangezien dit de architectuur is die als
+eerste door Debian werd ondersteund zijn de meeste algemene
 Debian-webpagina’s op deze port van toepassing.
 </p>
 
 <p>
-Er is toch informatie specifiek voor deze architectuur, hieronder weergegeven.
+Toch is er ook informatie die specifiek voor deze architectuur geldt. Die 
+geven we hieronder weer.
 </p>
 
 <h2>Installeren</h2>
@@ -19,6 +20,11 @@
 door te nemen, of u nu vanaf een CD of het internet installeert.
 </p>
 
+<h2>Ontwikkeling</h2>
+
 <p>
-De <q>build daemon</q> voor deze architectuur wordt beheerd door Ryan Murray.
+De servers waarop de pakketten voor deze architectuur gebouwd worden, worden 
+beheerd door
+<a href="https://dsa.debian.org/";>DSA</a> (Debian System Administration), 
+het team dat in Debian voor het systeembeheer instaat.
 </p> 
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Linux op x86-computers" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"

<p>
Aangezien dit de architectuur is die als
eerste door Debian werd ondersteund zijn de meeste algemene
Debian-webpagina’s op deze port van toepassing.
</p>

<p>
Toch is er ook informatie die specifiek voor deze architectuur geldt. Die 
geven we hieronder weer.
</p>

<h2>Installeren</h2>

<p>
Als u Debian wilt installeren wordt u aangeraden de
<a href="$(HOME)/releases/stable/i386/">installatie-instructies</a>
door te nemen, of u nu vanaf een CD of het internet installeert.
</p>

<h2>Ontwikkeling</h2>

<p>
De servers waarop de pakketten voor deze architectuur gebouwd worden, worden 
beheerd door
<a href="https://dsa.debian.org/";>DSA</a> (Debian System Administration), 
het team dat in Debian voor het systeembeheer instaat.
</p> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: