[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/intro/free.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van bijgewerkte vertaling van de webpagina
https://www.debian.org/intro/free.nl.html

De vertaling liep twee versies achter op het origineel en zou na de
bijwerking opnieuw up-to-date moeten zijn.

Ik heb de gebruikelijke (file, make, tidy) controles uitgevoerd.

Het bijgevoegde bestand intro_free.wml.udiff toont de verschillen
met de vorige versie.


-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/intro/free.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/intro/free.wml,v
retrieving revision 1.21
diff -u -r1.21 free.wml
--- webwml/dutch/intro/free.wml	15 Sep 2014 19:32:05 -0000	1.21
+++ webwml/dutch/intro/free.wml	12 May 2016 22:02:53 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Wat betekent vrij?" NOHEADER="yes"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.24"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.26"
 
 # Last translation update by: $Author: elbrus $
 # Last translation update at: $Date: 2014/09/15 19:32:05 $
@@ -32,18 +32,10 @@
 drukken. Er is geen enkele garantie dat de software altijd gratis zal
 blijven.
 
-<p>Terwijl gratis software dus niet voor altijd gratis hoeft te blijven,
-blijft vrije software wel altijd vrij. Software dat in het publieke
-domein zit (zogenaamde <em>public domain software</em>) kan in
-niet-vrije programma's worden gestopt. Alle verbeteringen die dan worden
-gemaakt, zijn verloren voor de gemeenschap. Om vrij te blijven, moet
-software dus een goed copyright hebben en onder de juiste licentie
-worden verspreid.
-
 <p>Op het eerste gezicht is een stuk software ofwel vrij, of het is dat
 niet. In het echte leven is het echter vele malen meer gecompliceerd dan
 dat. Om te begrijpen wat mensen bedoelen wanneer ze software "vrij"
-noemen, moeten een klein uitstapje maken naar de wereld van
+noemen, moeten we een klein uitstapje maken naar de wereld van
 software-licenties.
 
 <p>Copyrights zijn een methode om de rechten van de maker van bepaalde
@@ -57,7 +49,7 @@
 Voor een verdere uitleg van copyright, zie <A
 HREF="http://www.copyright.gov/";>http://www.copyright.gov/</A>.
 
-<p>het spreekt vanzelf dat verschillende situaties verschillende
+<p>Het spreekt vanzelf dat verschillende situaties verschillende
 licenties vereisen. Softwarebedrijven willen hun bezittingen beschermen
 en daarom geven ze alleen gecompileerde code vrij die voor mensen niet
 leesbaar is en leggen ze veel beperkingen op voor het gebruik van hun
@@ -89,24 +81,34 @@
 <p>Veel mensen schrijven hun eigen licentie. Dat wordt echter met argusogen
 bekeken omdat bij het schrijven van een licentie die doet wat je wilt,
 heel wat subtiele zaken komen kijken. Te vaak is de gebruikte
-verwoording onduidelijk of zijn bepaalde situaties in conflict met elkaar.
+verwoording onduidelijk of zijn bepaalde situaties in conflict met elkaar. Een 
+licentie schrijven die ook voor de rechtbank overeind blijft, is zelfs nog 
+moeilijker.
 Gelukkig zijn er al een aantal licenties geschreven die waarschijnlijk
 geschikt zijn voor uw doelen. 
 
 <P>Drie van de meest gebruikte licenties zijn:
 <UL>
-<LI>De <A HREF="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GNU Generale Publieke
-  Licentie (GPL)</A>. Goede achtergrondinformatie over
+<LI>De <A HREF="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GNU General Public
+License (GPL)</A> (GNU Algemene Publieke
+  Licentie). Goede achtergrondinformatie over
   softwarelicenties en een kopie van de licentie kunt u vinden op <a
   HREF="http://www.gnu.org/copyleft/copyleft";>de GNU website</A>.
   Er is ook een <a
   href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>onofficiële
   Nederlandse vertaling</A> van de GPL beschikbaar. De GPL is
   wereldwijd de meest gebruikte vrij licentie.
-<LI><A HREF="http://opensource.org/licenses/artistic-license.php";>Artistieke
-  Licentie</A>.
-<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD stijl licentie</A>.
+<LI><A HREF="http://opensource.org/licenses/artistic-license.php";>Artistic 
+License</A> (Artistieke Licentie).
+<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">Licentie van het type BSD</A>.
 </UL>
+<!--
+Het is duidelijk dat geen enkele licentie tegemoet kan komen aan ieders 
+behoeften. Om mensen te helpen bij het kiezen van die licentie die voor 
+hen meest geschikt is, zou u eens kunnen kijken naar onze <A 
+HREF="license_disc">vergelijking van gebruikelijke Vrije Software 
+licenties</A>.
+-->
 
 <P>Deze licenties komen op de volgende punten overeen:
 <UL>
@@ -115,10 +117,10 @@
 <LI>De software mag door een oneindig aantal mensen tegelijk worden
   gebruikt.
 <LI>U mag zoveel kopieën van de software maken als u wilt en u mag
-  deze weggeven aan wie u maar wilt (<em>vrije</em> of <em>open</em> 
-  distributie).
+  deze weggeven aan wie u maar wilt (vrije of open 
+  verspreiding).
 <LI>Er zijn geen beperkingen op het veranderen van de software (met de
-  uitzondering dat bepaalde teksten intact moeten worden gelaten).
+  uitzondering dat bepaalde mededelingen intact moeten worden gelaten).
 <LI>Er is geen beperking op het verspreiden, of zelfs verkopen, van de
   software. 
 </UL>
@@ -127,15 +129,15 @@
 toegestaan, lijkt in strijd te zijn met het idee van vrije software. Het
 is echter een van haar sterke punten. Aangezien de licentie gratis
 verspreiding toestaat, kan iedereen die een kopie van de software heeft
-deze zelf verder verspreiden. Het is zelfs mogelijk om de software te
+deze zelf verder verspreiden. Men kan die zelfs proberen te
 verkopen. In de praktijk kost het maken van een digitale kopie van
 software vrijwel niets. Vraag en aanbod houden de prijs laag. Als het
 handig is om een groot stuk software of een verzameling van software te
-verspreiden via een vast medium, zoals een CDROM, mag de verkoper
+verspreiden via een vast medium, zoals een CD, mag de verkoper
 iedere prijs vragen die hij wil. Als de winstmarge echter te hoog is,
 zullen andere verkopers op de markt verschijnen en de prijs zal zakken
 door de concurrentie. Hierdoor is het mogelijk om een volledige
-distributie van Debian op CDROM te krijgen voor minder dan EUR10.
+distributie van Debian op CD te krijgen voor maar enkele euro's.
 
 <p>Hoewel vrije software niet helemaal vrij van beperkingen is (alleen
 software in het publieke domein is dat) geeft het de gebruiker de
@@ -146,6 +148,7 @@
 <p>Het Debian-project is een groot voorstander van vrije software. Omdat er vele
 verschillende licenties worden gebruikt voor software, is een aantal
 regels, de <A HREF="../social_contract#guidelines">Debian Richtlijnen
-voor Vrije Software (DFSG)</a> bedacht om een redelijke definitie te
+voor Vrije Software (Debian Free Software Guidelines - DFSG)</a> bedacht om een 
+redelijke definitie te
 geven van vrije software. Alleen software die aan de DFSG voldoet wordt
-toegelaten tot de primaire distributie van Debian. 
+toegelaten tot de hoofddistributie (main) van Debian. 
#use wml::debian::template title="Wat betekent vrij?" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.26"

# Last translation update by: $Author: elbrus $
# Last translation update at: $Date: 2014/09/15 19:32:05 $

<H1>Wat betekent <em>vrij</em>?<br>
<tt>of </tt>Wat wordt met <em>vrije software</em> bedoeld?</H1>

<p><strong>NB:</strong> In februari 1998 is een groep mensen begonnen de
term "<a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.nl.html";>Free
Software (Vrije Software)</a>" te vervangen door "<a
href="http://opensource.org/docs/definition.html";>Open Source
Software (Open Bron Software)</a>". Dit debat over terminologie
weerspiegelt verschillen op het vlak van de onderliggende filosofie.
Maar de praktische eisen waaraan de softwarelicenties moeten
voldoen en de verdere toelichting die we op deze pagina geven, zijn in
wezen gelijkaardig voor Vrije Software en voor Open Bron Software.</p>

<p>Mensen die onbekend zijn met vrije software vinden de (Engelse)
terminologie vaak verwarrend. Het Engelse woord "free" heeft namelijk
verschillende betekenissen, waarvan de belangrijkste "vrij" en "gratis"
zijn. Als we het over <em>Free Software</em> hebben, bedoelen we "vrij"
en niet "gratis".

<p>Software die alleen "free" is in de betekenis van <em>gratis</em>, is
nauwelijks <em>vrij</em>. Het mag je verboden worden de software verder
te verspreiden en je mag het vrijwel zeker niet zelf aanpassen of
verbeteren. Software die gratis in licentie wordt gegeven is over het
algemeen een middel om in een marketingcampagne een ander, gerelateerd
product aan te prijzen of een kleinere concurrent uit de markt te
drukken. Er is geen enkele garantie dat de software altijd gratis zal
blijven.

<p>Op het eerste gezicht is een stuk software ofwel vrij, of het is dat
niet. In het echte leven is het echter vele malen meer gecompliceerd dan
dat. Om te begrijpen wat mensen bedoelen wanneer ze software "vrij"
noemen, moeten we een klein uitstapje maken naar de wereld van
software-licenties.

<p>Copyrights zijn een methode om de rechten van de maker van bepaalde
werken (zoals artikelen, boeken en ook software) te beschermen. In de
meeste landen (waaronder Nederland en België) valt software die
iemand schrijft automatisch onder het copyright van die persoon. Een
licentie is de manier waarop auteurs aan anderen toestemming geven
voor gebruik van hun creatie (in dit geval software) onder voorwaarden
die ze acceptabel vinden. Het is aan de auteur(s) om een licentie af te
geven die verklaart op welke manier de software mag worden gebruikt.
Voor een verdere uitleg van copyright, zie <A
HREF="http://www.copyright.gov/";>http://www.copyright.gov/</A>.

<p>Het spreekt vanzelf dat verschillende situaties verschillende
licenties vereisen. Softwarebedrijven willen hun bezittingen beschermen
en daarom geven ze alleen gecompileerde code vrij die voor mensen niet
leesbaar is en leggen ze veel beperkingen op voor het gebruik van hun
software. Auteurs van vrije software daarentegen zijn over het algemeen
op zoek naar een combinatie van enkele van de volgende punten:
<UL>
<LI>Het verbieden van het gebruik van hun code in propriëtaire
  software. Aangezien ze hun code vrijgeven aan iedereen om te
  gebruiken, willen ze niet dat anderen het programma stelen. In dit
  geval wordt het gebruik van de code gezien als een vertrouwensband:
  je mag de code gebruiken zolang je je aan dezelfde regels houdt.
<LI>Het beschermen van de identiteit van de auteur. Mensen zijn erg
  trots op hun werk en willen niet dat iemand anders hun naam verwijdert
  of claimt zelf de code te hebben geschreven.
<LI>Distributie van de broncode. Een van de problemen van de
  meeste propriëtaire code is dat het niet mogelijk is om fouten in de
  software te verbeteren of de software aan uw eigen wensen aan te
  passen, omdat de broncode niet beschikbaar is. Het is ook mogelijk
  dat het bedrijf besluit om de hardware die u gebruikt niet langer te
  ondersteunen. Veel vrije licenties eisen dat de broncode van de
  software gedistribueerd moet worden. Dit beschermt de gebruiker
  door hem de gelegenheid te geven om software aan te passen aan zijn
  behoeften.
<LI>Het afdwingen dat ieder programma dat (een deel van) hun werk gebruikt
  (dit wordt een <em>afgeleid werk</em> genoemd) uitgebracht wordt onder
  dezelfde licentie. 
</UL>

<p>Veel mensen schrijven hun eigen licentie. Dat wordt echter met argusogen
bekeken omdat bij het schrijven van een licentie die doet wat je wilt,
heel wat subtiele zaken komen kijken. Te vaak is de gebruikte
verwoording onduidelijk of zijn bepaalde situaties in conflict met elkaar. Een 
licentie schrijven die ook voor de rechtbank overeind blijft, is zelfs nog 
moeilijker.
Gelukkig zijn er al een aantal licenties geschreven die waarschijnlijk
geschikt zijn voor uw doelen. 

<P>Drie van de meest gebruikte licenties zijn:
<UL>
<LI>De <A HREF="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GNU General Public
License (GPL)</A> (GNU Algemene Publieke
  Licentie). Goede achtergrondinformatie over
  softwarelicenties en een kopie van de licentie kunt u vinden op <a
  HREF="http://www.gnu.org/copyleft/copyleft";>de GNU website</A>.
  Er is ook een <a
  href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>onofficiële
  Nederlandse vertaling</A> van de GPL beschikbaar. De GPL is
  wereldwijd de meest gebruikte vrij licentie.
<LI><A HREF="http://opensource.org/licenses/artistic-license.php";>Artistic 
License</A> (Artistieke Licentie).
<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">Licentie van het type BSD</A>.
</UL>
<!--
Het is duidelijk dat geen enkele licentie tegemoet kan komen aan ieders 
behoeften. Om mensen te helpen bij het kiezen van die licentie die voor 
hen meest geschikt is, zou u eens kunnen kijken naar onze <A 
HREF="license_disc">vergelijking van gebruikelijke Vrije Software 
licenties</A>.
-->

<P>Deze licenties komen op de volgende punten overeen:
<UL>
<LI>De software mag op zoveel machines worden geïnstalleerd als u
  wilt.
<LI>De software mag door een oneindig aantal mensen tegelijk worden
  gebruikt.
<LI>U mag zoveel kopieën van de software maken als u wilt en u mag
  deze weggeven aan wie u maar wilt (vrije of open 
  verspreiding).
<LI>Er zijn geen beperkingen op het veranderen van de software (met de
  uitzondering dat bepaalde mededelingen intact moeten worden gelaten).
<LI>Er is geen beperking op het verspreiden, of zelfs verkopen, van de
  software. 
</UL>

<p>Dit laatste punt, dat het verkopen van de software voor geld is
toegestaan, lijkt in strijd te zijn met het idee van vrije software. Het
is echter een van haar sterke punten. Aangezien de licentie gratis
verspreiding toestaat, kan iedereen die een kopie van de software heeft
deze zelf verder verspreiden. Men kan die zelfs proberen te
verkopen. In de praktijk kost het maken van een digitale kopie van
software vrijwel niets. Vraag en aanbod houden de prijs laag. Als het
handig is om een groot stuk software of een verzameling van software te
verspreiden via een vast medium, zoals een CD, mag de verkoper
iedere prijs vragen die hij wil. Als de winstmarge echter te hoog is,
zullen andere verkopers op de markt verschijnen en de prijs zal zakken
door de concurrentie. Hierdoor is het mogelijk om een volledige
distributie van Debian op CD te krijgen voor maar enkele euro's.

<p>Hoewel vrije software niet helemaal vrij van beperkingen is (alleen
software in het publieke domein is dat) geeft het de gebruiker de
flexibiliteit om te doen wat nodig is om zijn werk gedaan te krijgen.
Tegelijkertijd worden de rechten van de auteur beschermd. Dat is pas
vrijheid.

<p>Het Debian-project is een groot voorstander van vrije software. Omdat er vele
verschillende licenties worden gebruikt voor software, is een aantal
regels, de <A HREF="../social_contract#guidelines">Debian Richtlijnen
voor Vrije Software (Debian Free Software Guidelines - DFSG)</a> bedacht om een 
redelijke definitie te
geven van vrije software. Alleen software die aan de DFSG voldoet wordt
toegelaten tot de hoofddistributie (main) van Debian. 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: