[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/intro/index.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van bijgewerkte vertaling van de webpagina
https://www.debian.org/intro/index.nl.html

De vertaling liep een versie achter op het origineel en zou na de
bijwerking opnieuw up-to-date moeten zijn.

Ik heb de gebruikelijke (file, make, tidy) controles uitgevoerd.

Het bijgevoegde bestand intro_index.wml.udiff toont de verschillen
met de vorige versie.

-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/intro/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/intro/index.wml,v
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.2 index.wml
--- webwml/dutch/intro/index.wml	26 May 2005 16:49:17 -0000	1.2
+++ webwml/dutch/intro/index.wml	12 May 2016 19:28:11 -0000
@@ -1,21 +1,25 @@
-#use wml::debian::template title="Introductie over Debian"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
+#use wml::debian::template title="Inleiding tot Debian"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
 
 # Translator:       Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
 # Translation date: Tue Jun 11 00:11:41 CEST 2002
 
 <p><a href="about">Over Debian</a>.
 
-<p><a href="free">Wat betekent "vrij"?</a>.
+<p><a href="free">Wat betekent vrij?</a>
 
 # <p><a href="license_disc">Vergelijking van softwarelicenties</a>.
 
-<p><a href="why_debian">Redenen om Debian te kiezen</a>.
+<p><a href="why_debian">Redenen om voor Debian te kiezen</a>.
 
 # <p><a href="cooperation">Samenwerking met de FSF</a>.
 
-<p><a href="organization">De origanisatiestructuur van Debian</a>.
+<p><a href="organization">De organisatiestructuur van Debian</a>.
 
-<p><a href="search">Informatie over het gebruik van de Debian zoekmachibe</a>.
+<p><a href="diversity">Diversiteitsverklaring</a>.
+
+<p><a href="help">Hoe kunt u Debian helpen?</a>
+
+<p><a href="search">Informatie over het gebruik van de Debian zoekmachine</a>.
 
 <p><a href="cn">Informatie over de beschikbaarheid van pagina's in verschillende talen</a>.
#use wml::debian::template title="Inleiding tot Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"

# Translator:       Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
# Translation date: Tue Jun 11 00:11:41 CEST 2002

<p><a href="about">Over Debian</a>.

<p><a href="free">Wat betekent vrij?</a>

# <p><a href="license_disc">Vergelijking van softwarelicenties</a>.

<p><a href="why_debian">Redenen om voor Debian te kiezen</a>.

# <p><a href="cooperation">Samenwerking met de FSF</a>.

<p><a href="organization">De organisatiestructuur van Debian</a>.

<p><a href="diversity">Diversiteitsverklaring</a>.

<p><a href="help">Hoe kunt u Debian helpen?</a>

<p><a href="search">Informatie over het gebruik van de Debian zoekmachine</a>.

<p><a href="cn">Informatie over de beschikbaarheid van pagina's in verschillende talen</a>.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: