[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/mirror/list.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van bijgewerkte vertaling van de webpagina
https://www.debian.org/mirror/list.nl.html

De vertaling liep een versie achter op het origineel en zou na de
bijwerking opnieuw up-to-date moeten zijn.

Ik heb het bestand op mogelijke fouten getest met de commando's file en
make.
Dat laatste commando geeft ook in dit geval een foutmelding:
"make: *** Er is geen regel om doel
'../../english/mirror/list-primary.inc' te maken, nodig voor
'list.nl.html'. Gestopt."
Dat bestand ontbreekt inderdaad op
http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/english/mirror/.
Maar op de momenteel actieve pagina
https://www.debian.org/mirror/list.nl.html
wordt de lijst wel effectief weergegeven.
Ik neem aan dat deze fout ook nu genegeerd mag worden.

Bij gebrek aan gegenereerd nl.html-bestand verviel ook de mogelijkheid
om met behulp van tidy op syntaxisfouten te controleren.

De bijlage mirror_list.wml.udiff toont de verschillen met de
vorige versie.

-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/mirror/list.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/mirror/list.wml,v
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.3 list.wml
--- webwml/dutch/mirror/list.wml	30 Apr 2014 09:21:46 -0000	1.3
+++ webwml/dutch/mirror/list.wml	29 Apr 2016 19:40:38 -0000
@@ -1,20 +1,20 @@
 #use wml::debian::template title="Debian wereldwijde spiegelservers" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.10"
 
 <p>
-Debian is verdeeld (<em>gespiegeld</em>) over honderden servers op het
+Debian wordt gedistribueerd (<em>gespiegeld</em>) via honderden servers op het
 internet. Het gebruik van een nabije server zal waarschijnlijk uw download
 sneller laten gaan en vermindert ook de belasting op onze centrale servers en
 het internet in het algemeen.
 </p>
 
 <p>
-Spiegelservers van Debian worden geclassificeerd als primair of secondair.
+Spiegelservers van Debian worden geclassificeerd als primair of secundair.
 Deze types zijn als volgt gedefinieerd:
 </p>
 
 <p class="centerblock">
-Een <strong>primaire spiegelserver</strong> heeft beschikking over een hoge
+Een <strong>primaire spiegelserver</strong> beschikt over een hoge
 bandbreedte, is 24 uur per dag beschikbaar en heeft een makkelijk te onthouden
 naam van de vorm ftp.&lt;land&gt;.debian.org.
 <br />
@@ -24,13 +24,13 @@
 
 <p class="centerblock">
 Een <strong>secundaire spiegelserver</strong> spiegelt mogelijk niet alles
-(door ruimtebeperkingen). Een secundaire server is niet per definitie
+(door opslagruimtebeperkingen). Een secundaire server is niet per definitie
 langzamer of minder bijgewerkt dan een primaire server.
 </p>
 
 <p>
 Gebruik de dichtstbijzijnde server voor de snelst mogelijke downloads, of deze
-nu primair of secondair is. U kunt het programma
+nu primair of secundair is. U kunt het programma
 <a href="https://packages.debian.org/stable/net/netselect";>\
 <em>netselect</em></a> gebruiken om de server met de kortste vertraging te
 bepalen; gebruik een downloadprogramma zoals
@@ -42,12 +42,32 @@
 is voor het bepalen van de beste machine.
 </p> 
 
+# Translators: paragraph copied from ../mirror/index.wml
+<p>
+Indien u niet weet welke spiegelserver u moet gebruiken of indien u vaak
+rondtrekt met uw computer, kunt u de 
+<a href="http://httpredir.debian.org/";>dienst spiegelserverdoorverwijzing</a>
+gebruiken in uw bestand sources.list voor apt.
+Die dienst verwijst aanvragen voor het downloaden van pakketten op een
+dynamische manier door naar de best mogelijke spiegelserver. Daarbij baseert
+deze dienst zich op een aantal factoren, zoals de beschikbaarheid van de
+spiegelserver, de locatie, de architectuur en hoe frequent hij geactualiseerd
+wordt.
+Om van de spiegelserverdoorverwijzing gebruik te maken, plaatst u in uw bestand
+<a href="http://manpages.debian.org/man/5/sources.list";>sources.list</a>
+het volgende adres:
+</p>
+
+<code>
+http://httpredir.debian.org/debian
+</code>
+
 <p>
 De gezaghebbende versie van de volgende lijst is altijd beschikbaar op:
 <url "https://www.debian.org/mirror/list";>.
 <br />
-Als u op de hoogte bent van spiegelserver die op niet op deze lijst staan,
-vraag dan aan de beheerder om dit formulier in te vullen op:
+Als u op de hoogte bent van spiegelservers die niet op deze lijst staan,
+vraag dan aan de beheerder ervan om het formulier in te vullen op:
 <url "https://www.debian.org/mirror/submit";>.
 <br />
 Alles wat u altijd al had willen weten over Debian-spiegelservers:
#use wml::debian::template title="Debian wereldwijde spiegelservers" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.10"

<p>
Debian wordt gedistribueerd (<em>gespiegeld</em>) via honderden servers op het
internet. Het gebruik van een nabije server zal waarschijnlijk uw download
sneller laten gaan en vermindert ook de belasting op onze centrale servers en
het internet in het algemeen.
</p>

<p>
Spiegelservers van Debian worden geclassificeerd als primair of secundair.
Deze types zijn als volgt gedefinieerd:
</p>

<p class="centerblock">
Een <strong>primaire spiegelserver</strong> beschikt over een hoge
bandbreedte, is 24 uur per dag beschikbaar en heeft een makkelijk te onthouden
naam van de vorm ftp.&lt;land&gt;.debian.org.
<br />
Deze servers worden automatisch bijgewerkt wanneer er updates zijn in het
Debian-archief.
</p>

<p class="centerblock">
Een <strong>secundaire spiegelserver</strong> spiegelt mogelijk niet alles
(door opslagruimtebeperkingen). Een secundaire server is niet per definitie
langzamer of minder bijgewerkt dan een primaire server.
</p>

<p>
Gebruik de dichtstbijzijnde server voor de snelst mogelijke downloads, of deze
nu primair of secundair is. U kunt het programma
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/netselect";>\
<em>netselect</em></a> gebruiken om de server met de kortste vertraging te
bepalen; gebruik een downloadprogramma zoals
<a href="https://packages.debian.org/stable/web/wget";>\
<em>wget</em></a> of
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/rsync";>\
<em>rsync</em></a> om te bepalen welke server de hoogste doorvoersnelheid
heeft. Merk op dat de geografische nabijheid vaak niet de belangrijkste factor
is voor het bepalen van de beste machine.
</p> 

# Translators: paragraph copied from ../mirror/index.wml
<p>
Indien u niet weet welke spiegelserver u moet gebruiken of indien u vaak
rondtrekt met uw computer, kunt u de 
<a href="http://httpredir.debian.org/";>dienst spiegelserverdoorverwijzing</a>
gebruiken in uw bestand sources.list voor apt.
Die dienst verwijst aanvragen voor het downloaden van pakketten op een
dynamische manier door naar de best mogelijke spiegelserver. Daarbij baseert
deze dienst zich op een aantal factoren, zoals de beschikbaarheid van de
spiegelserver, de locatie, de architectuur en hoe frequent hij geactualiseerd
wordt.
Om van de spiegelserverdoorverwijzing gebruik te maken, plaatst u in uw bestand
<a href="http://manpages.debian.org/man/5/sources.list";>sources.list</a>
het volgende adres:
</p>

<code>
http://httpredir.debian.org/debian
</code>

<p>
De gezaghebbende versie van de volgende lijst is altijd beschikbaar op:
<url "https://www.debian.org/mirror/list";>.
<br />
Als u op de hoogte bent van spiegelservers die niet op deze lijst staan,
vraag dan aan de beheerder ervan om het formulier in te vullen op:
<url "https://www.debian.org/mirror/submit";>.
<br />
Alles wat u altijd al had willen weten over Debian-spiegelservers:
<url "https://www.debian.org/mirror/";>.
</p>

<h2 class="center">Primaire Debian-spiegelservers</h2>

<table border="0" class="center">
<tr>
 <th>Land</th>
 <th>Site</th>
 <th>Architecturen</th>
</tr>
#include "$(ENGLISHDIR)/mirror/list-primary.inc"
</table>

<h2 class="center">Secundaire spiegelservers van het Debian-archief</h2>

<table border="0" class="center">
<tr>
 <th>Computernaam</th>
 <th>FTP</th>
 <th>HTTP</th>
 <th>Architecturen</th>
</tr>
#include "$(ENGLISHDIR)/mirror/list-secondary.inc"
</table>

#include "$(ENGLISHDIR)/mirror/list-footer.inc"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: