[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/support.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van bijgewerkte vertaling van de webpagina
https://www.debian.org/support.nl.html

De vertaling liep een versie achter op het origineel en zou na de
bijwerking opnieuw up-to-date moeten zijn.

Ik heb de gebruikelijke (file, make, tidy) controles uitgevoerd.

Het bijgevoegde bestand support.wml.udiff toont de verschillen
met de vorige versie.

-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/support.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/support.wml,v
retrieving revision 1.45
diff -u -r1.45 support.wml
--- webwml/dutch/support.wml	16 Sep 2014 19:27:28 -0000	1.45
+++ webwml/dutch/support.wml	30 Apr 2016 20:54:22 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Ondersteuning"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.72"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.73"
 #use wml::debian::toc
 
 # Last Translation Update by $Author: elbrus $
@@ -21,7 +21,7 @@
 toekomst nog handig van pas kan komen.</p>
 
 <p>Debian beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid documentatie &mdash;
-zie de <a href="doc/">Debian documentatie</a> web pagina voor meer
+zie de <a href="doc/">Debian documentatie</a> webpagina voor meer
 informatie.</p>
 
 
@@ -37,7 +37,7 @@
 
 <toc-add-entry name="wiki" href="https://wiki.debian.org/";>Wiki</toc-add-entry>
 
-<p>Oplossiongen voor gangbare problemen, <q>HOWTOs</q>, gidsen, tips en andere
+<p>Oplossingen voor gangbare problemen, <q>HOWTO's</q>, gidsen, tips en andere
 documentatie kan worden gevonden op de
 <a href="https://wiki.debian.org/";>Debian Wiki</a>. Zoals elke wiki wordt ook
 deze continue bijgewerkt en is uw bijdrage zeer welkom.</p>
@@ -47,14 +47,14 @@
 
 <p>Debian wordt door middel van een gedistribueerd
 ontwikkelingsmodel ontwikkeld door ontwikkelaars uit de hele wereld.
-Email heeft daarom de voorkeur als communicatiemiddel om allerlei aan
-Debian gerelateerde zaken te bediscussiëren. Veel van deze 
-e-mailcommunicatie tussen ontwikkelaars gebeurt via een aantal
-mailinglijsten.</p>
+E-mail heeft daarom de voorkeur als communicatiemiddel om allerlei aan
+Debian gerelateerde zaken te bediscussiëren. Veel van 
+communicatie tussen ontwikkelaars van Debian en gebruikers verloopt via een 
+aantal mailinglijsten.</p>
 
 <p>Er zijn een aantal publiek beschikbare mailinglijsten. Voor meer
-informatie daarover, kunt u terecht op de <a href="MailingLists/">Debian
-mailinglijsten</a> pagina.</p>
+informatie daarover, kunt u terecht op de pagina over
+<a href="MailingLists/">Debian mailinglijsten</a>.</p>
 
 <p>
 Voor gebruikersondersteuning in het Nederlands neemt u best contact op
@@ -80,11 +80,11 @@
 <p>Een groot aantal van onze <a href="#mail_lists">mailinglijsten</a>
 kan in de vorm van nieuwsgroepen worden gelezen, in de
 <kbd>linux.debian.*</kbd> hiërarchie. Dit is ook mogelijk via
-alternatieve interfaces zoals <a href="http://www.google.nl/grphp";>Google
+een web-interface zoals <a href="http://www.google.nl/grphp";>Google
 Discussiegroepen</a> en <a href="http://gmane.org/";>Gmane</a>.</p>
 
-<p>Er is ook een aantal "normale" nieuwsgroepen beschikbaar waar u met
-uw linux-gerelateerde vragen en problemen terecht kunt. Ondank het feit
+<p>Er is ook een aantal "normale" nieuwsgroepen beschikbaar die
+op GNU/Linux betrekking hebben. Ondank het feit
 dat deze groepen niet specifiek op Debian zijn gericht, kunnen ze toch
 ook Debian-gebruikers van veel informatie voorzien.</p>
 
@@ -113,15 +113,15 @@
 <dl>
 
 <dt><a href="news:comp.os.linux.hardware";>comp.os.linux.hardware</a></dt>
- <dd>Hardware gerelateerde discussies</dd>
+ <dd>Hardware-gerelateerde discussies</dd>
 <dt><a href="news:comp.os.linux.setup";>comp.os.linux.setup</a></dt>
- <dd>Over het opzetten en configureren van Linux systemen</dd>
+ <dd>Over het opzetten en configureren van Linux-systemen</dd>
 <dt><a href="news:comp.os.linux.m68k";>comp.os.linux.m68k</a></dt>
  <dd>Over het draaien van Linux op Motorola 680x0 processoren.</dd>
 <dt><a href="news:comp.os.linux.networking";>comp.os.linux.networking</a></dt>
  <dd>Over netwerken en gerelateerde onderwerpen</dd>
 <dt><a href="news:comp.os.linux.x";>comp.os.linux.x</a></dt>
- <dd>Gebruik van het X Window Systeem op Linux computers</dd>
+ <dd>Gebruik van het X Window Systeem op Linux-computers</dd>
 <dt><a href="news:comp.os.linux.misc";>comp.os.linux.misc</a></dt>
  <dd>Diversen. Over alles wat niet in de andere groepen past.</dd>
 </dl>
@@ -138,13 +138,13 @@
 <p><a href="http://www.debianhelp.org";>debianHELP</a> en
 <a href="http://forums.debian.net";>Debian User Forums</a> zijn webpagina's
 waar u vragen over Debian kunt stellen, die dan vervolgens kunnen worden
-beantwoordt door andere gebruikers.</p>
+beantwoord door andere gebruikers.</p>
 
 <p><a href="http://ask.debian.net";>ask.debian.net</a> is een
-webgebaseerd vraag- en antwoordsysteem waarop u vragen kan stellen en ze
-beantwoordt kan zien door andere gebruikers. Een stemming-gebaseerd
-reputatiesysteem is ook beschikbaar, wat toelaat om inhoud van
-gebruikers te rangschikken.</p>
+web-gebaseerd vraag- en antwoordsysteem waarop u vragen kunt stellen en ze
+beantwoord kunt zien door andere gebruikers. Er is ook een waarderingssysteem
+voorzien dat gebaseerd is op uitgebrachte stemmen, hetgeen toelaat om een 
+rangorde op te maken in de door gebruikers geleverde inhoud.</p>
 
 <h3>Andere web-gebaseerde middelen</h3>
 
@@ -162,34 +162,35 @@
 </ul>
 
 
-<toc-add-entry name="maintainers">Het bereiken van
-pakketontwikkelaars</toc-add-entry>
+<toc-add-entry name="maintainers">Pakketontwikkelaars 
+contacteren</toc-add-entry>
 
-<p>Er zijn twee manieren om pakketontwikkelaars te bereiken. Als u een
+<p>Er zijn twee manieren om pakketontwikkelaars te contacteren. Als u een
 ontwikkelaar wilt mailen over een bug, kunt u simpelweg een bugrapport
-versturen (zie <a href="#bts">de paragraaf over het Bug Tracking
-Systeem</a> hieronder). De ontwikkelaar krijgt een kopie van uw rapport.</p>
+versturen (zie de paragraaf over het Bugopvolgingssysteem hieronder). De 
+ontwikkelaar krijgt een kopie van uw rapport.</p>
 
-<p>Als u over een ander onderwerp met de maintainer in contact wilt
-treden, kunt de speciale e-mailaliassen gebruiken die voor elk pakket
-gemaakt zijn. Emailberichten die worden gestuurd naar
+<p>Als u over een ander onderwerp met de pakketontwikkelaar in contact wilt
+treden, kunt u de speciale e-mailaliassen gebruiken die voor elk pakket
+gemaakt zijn. E-mailberichten die worden gestuurd naar
 <tt>&lt;<EM>pakketnaam</EM>&gt;@packages.debian.org</tt> wordt
 doorgestuurd naar de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor dat
 pakket.</p>
 
 
-<toc-add-entry name="bts" href="Bugs/">Het Bug Tracking Systeem</toc-add-entry>
+<toc-add-entry name="bts" href="Bugs/">Het Bug Tracking 
+System (bugopvolgingssysteem)</toc-add-entry>
 
-<p>De Debian distributie heeft een Bug Tracking Systeem dat
+<p>De Debian distributie heeft een bugopvolgingssysteem dat
 informatie verzamelt over problemen (bugs) die worden gerapporteerd door
 gebruikers en ontwikkelaars. Elke bug krijgt een nummer en blijft actief
 totdat het probleem is opgelost.</p>
 
 <p>Om een probleem te rapporteren kunt u het beste het Debian pakket
 <q>reportbug</q> gebruiken. Andere manieren om bugs te rapporteren, kunt u
-vinden op de <a href="Bugs/">web pagina's over het Bug Tracking Systeem</a>.
+vinden op de <a href="Bugs/">webpagina's over het Bug Tracking System</a>.
 Ook om actieve bugs te bekijken en voor nadere informatie over het Bug
-Tracking Systeem kunt u daar terecht.</p>
+Tracking System zelf kunt u daar terecht.</p>
 
 
 <toc-add-entry name="consultants" href="consultants/">Consultants</toc-add-entry>
@@ -204,20 +205,25 @@
 <toc-add-entry name="irc">Directe on-line hulp via IRC</toc-add-entry>
 
 <p><a href="http://www.irchelp.org/";>IRC (Internet Relay Chat)</a> is
-een manier om met mensen van over de hele wereld in real time te
-chatten. Op het <a href="http://www.oftc.net/";>OFTC IRC-netwerk</a> bestaan 
-kanalen waar u met uw Debian vragen terecht kunt.</p>
+een manier om rechtstreeks met mensen van over de hele wereld te
+chatten. Op het <a href="https://www.oftc.net/";>OFTC IRC-netwerk</a> bestaan 
+kanalen aan Debian gewijd zijn.</p>
 
 <p>Om een verbinding te maken heeft u een IRC-programma nodig. Enkele
 van de meest gebruikte programma's zijn 
 <a href="https://packages.debian.org/stable/net/xchat";>XChat</a>,
 <a href="https://packages.debian.org/stable/net/ircii";>ircII</a>,
 <a href="https://packages.debian.org/stable/net/irssi";>irssi</a>,
-<a href="https://packages.debian.org/stable/net/epic5";>epic5</a> and
+<a href="https://packages.debian.org/stable/net/epic5";>epic5</a> en
 <a href="https://packages.debian.org/stable/net/kvirc";>KVIrc</a>.
-Al deze programma zijn beschikbaar als pakketten voor Debian.
-Als u een IRC programma heeft geïnstalleerd, moet u het vertellen
-dat hij een verbinding moet maken naar de server.
+Al deze programma zijn beschikbaar als pakketten voor Debian. OFTC
+biedt ook <a href="https://www.oftc.net/WebChat/";>WebChat</a>
+als mogelijkheid. Het is een web-interface die u toelaat
+via een browser een verbinding te maken met IRC, waardoor het
+niet nodig is om lokaal een programma te installeren.</p>
+
+<p>Als u een IRC-programma heeft geïnstalleerd, moet u het opdragen
+een verbinding te maken met de server.
 In de meeste programma's kunt u dat doen
 door het volgende commando in te tikken:</p>
 
@@ -226,7 +232,7 @@
 </pre>
 
 <p>Als u eenmaal bent verbonden, kunt het <code>#debian</code> kanaal
-binnengaan door te typen:
+binnengaan door het volgende te typen:
 
 <pre>/join #debian-nl</pre>
 
@@ -239,18 +245,18 @@
 <p>NB: Grafische programma's zoals Xchat hebben vaak een andere
 interface waar u de server en het chatkanaal kunt invoeren.</p>
 
-<p>Nu bevind U zichzelf in de vriendelijke menigte van
+<p>Vanaf dan bevindt U zich in de vriendelijke menigte van
 <code>#debian</code> bewoners. Al uw vragen over Debian kunt u hier
 stellen. Een lijst van veel gestelde vragen (FAQ) op dit kanaal, kunt u
 vinden op <url "https://wiki.debian.org/DebianIRC";>.</p>
 
-<p>Er is ook een aantal andere IRC-netwerken waar u over Debian kan
+<p>Er is ook een aantal andere IRC-netwerken waar u over Debian kunt
 chatten. Een van de meer prominente is het <a href="http://freenode.net/";>\
-freenode IRC-netwerk</a> op op <kbd>irc.freenode.net</kbd>.</p>
+freenode IRC-netwerk</a> op <kbd>chat.freenode.net</kbd>.</p>
 
 <hr>
 
-<toc-add-entry name="other">Overige</toc-add-entry>
+<toc-add-entry name="other">Overige ondersteuningsmogelijkheden</toc-add-entry>
 
-<p>Bekijk ook de <a href="misc/related_links">gerelateerde
+<p>Bekijk ook de <a href="misc/related_links">aanverwante
 links</a> eens.</p>
#use wml::debian::template title="Ondersteuning"
#use wml::debian::translation-check translation="1.73"
#use wml::debian::toc

# Last Translation Update by $Author: elbrus $
# Last Translation Update at $Date: 2014/09/16 19:27:28 $

<define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
<h2>%body</h2>
</define-tag>

<toc-display />


<toc-add-entry name="doc" href="doc/">Documentatie</toc-add-entry>

<p>Voordat u iemand om hulp vraagt, kan het nuttig zijn om zelf
een oplossing voor uw probleem te zoeken. Op die manier krijgt u
meestal de antwoorden die u nodig hebt en in het slechtste geval
heeft u ervaring opgedaan met documentatie, kennis die u in de
toekomst nog handig van pas kan komen.</p>

<p>Debian beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid documentatie &mdash;
zie de <a href="doc/">Debian documentatie</a> webpagina voor meer
informatie.</p>


<toc-add-entry name="release" href="releases/stable/">Bekende problemen</toc-add-entry>

<p>Eventuele bekende beperkingen en ernstige problemen van de huidige stabiele
distributie worden beschreven op <a href="releases/stable/">de release
pagina's</a>.</p>

<p>Let vooral op de <a href="releases/stable/releasenotes">opmerkingen bij de
release</a> en de <a href="releases/stable/errata">errata</a>.</p>


<toc-add-entry name="wiki" href="https://wiki.debian.org/";>Wiki</toc-add-entry>

<p>Oplossingen voor gangbare problemen, <q>HOWTO's</q>, gidsen, tips en andere
documentatie kan worden gevonden op de
<a href="https://wiki.debian.org/";>Debian Wiki</a>. Zoals elke wiki wordt ook
deze continue bijgewerkt en is uw bijdrage zeer welkom.</p>


<toc-add-entry name="mail_lists" href="MailingLists/">Mailinglijsten</toc-add-entry>

<p>Debian wordt door middel van een gedistribueerd
ontwikkelingsmodel ontwikkeld door ontwikkelaars uit de hele wereld.
E-mail heeft daarom de voorkeur als communicatiemiddel om allerlei aan
Debian gerelateerde zaken te bediscussiëren. Veel van 
communicatie tussen ontwikkelaars van Debian en gebruikers verloopt via een 
aantal mailinglijsten.</p>

<p>Er zijn een aantal publiek beschikbare mailinglijsten. Voor meer
informatie daarover, kunt u terecht op de pagina over
<a href="MailingLists/">Debian mailinglijsten</a>.</p>

<p>
Voor gebruikersondersteuning in het Nederlands neemt u best contact op
met de <a
href="https://lists.debian.org/debian-user-dutch/";>debian-user-dutch
mailinglijst</a>.
</p>

<p>
Voor ondersteuning in andere talen, gelieve de <a
href="https://lists.debian.org/users.html";>mailinglijst-index voor
gebruikers</a> na te kijken.
</p>

<p>Er zijn uiteraard vele andere mailinglijsten, gewijd aan een aspect van
het uitgestrekte Linux ecosysteem, die niet specifiek op Debian zijn gericht.
Gebruik uw favoriete zoekmachine om lijsten te vinden die aansluiten op uw
behoeften.</p>


<toc-add-entry name="usenet">Usenet nieuwsgroepen</toc-add-entry>

<p>Een groot aantal van onze <a href="#mail_lists">mailinglijsten</a>
kan in de vorm van nieuwsgroepen worden gelezen, in de
<kbd>linux.debian.*</kbd> hiërarchie. Dit is ook mogelijk via
een web-interface zoals <a href="http://www.google.nl/grphp";>Google
Discussiegroepen</a> en <a href="http://gmane.org/";>Gmane</a>.</p>

<p>Er is ook een aantal "normale" nieuwsgroepen beschikbaar die
op GNU/Linux betrekking hebben. Ondank het feit
dat deze groepen niet specifiek op Debian zijn gericht, kunnen ze toch
ook Debian-gebruikers van veel informatie voorzien.</p>


<p>Allereerst zijn er de Nederlandstalige groepen:</p>
<dl>
 <dt><a href="news:nl.comp.os.linux.installatie";>nl.comp.os.linux.installatie</a></dt>
   <dd>Vragen en discussies over het installeren van Linux</dd>
 <dt><a href="news:nl.comp.os.linux.netwerken";>nl.comp.os.linux.netwerken</a></dt>
   <dd>Vragen en discussie over het gebruik van Linux in een netwerkomgeving</dd>
 <dt><a href="news:nl.comp.os.linux.x";>nl.comp.os.linux.x</a></dt>
   <dd>Vragen en discussies over het werken met X, X-windowmanagers en desktopsystemen</dd>
 <dt><a href="news:nl.comp.os.linux.overig";>nl.comp.os.linux.overig</a></dt>
   <dd>Vragen en discussies over alle technische Linux-onderwerpen die niet in een van de andere nl.* groepen horen</dd>
 <dt><a href="news:nl.comp.os.linux.discussie";>nl.comp.os.linux.discussie</a></dt>
   <dd>Discussies over alle <strong>niet-technische</strong> zaken rond Linux</dd>
 <dt><a href="news:nl.comp.os.linux.announce";>nl.comp.os.linux.announce</a> (gemodereerd)</dt>
   <dd>Aankondigingen met betrekking tot Linux</dd>
 <dt><a href="news:be.comp.os.linux";>be.comp.os.linux</a></dt>
   <dd>Een algemene Linux groep, gericht op Belgische gebruikers</dd>
</dl>

# translators are encouraged to add local Linux newsgroups here

<p>Er is ook een aantal Engelstalige groepen:
<dl>

<dt><a href="news:comp.os.linux.hardware";>comp.os.linux.hardware</a></dt>
 <dd>Hardware-gerelateerde discussies</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.setup";>comp.os.linux.setup</a></dt>
 <dd>Over het opzetten en configureren van Linux-systemen</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.m68k";>comp.os.linux.m68k</a></dt>
 <dd>Over het draaien van Linux op Motorola 680x0 processoren.</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.networking";>comp.os.linux.networking</a></dt>
 <dd>Over netwerken en gerelateerde onderwerpen</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.x";>comp.os.linux.x</a></dt>
 <dd>Gebruik van het X Window Systeem op Linux-computers</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.misc";>comp.os.linux.misc</a></dt>
 <dd>Diversen. Over alles wat niet in de andere groepen past.</dd>
</dl>

<p>Op
<a href="http://groups-beta.google.com/groups/dir?sel=33583540&amp;expand=1";>deze pagina</a>
kunt u een uitgebreidere lijst van Linux-gerelateerde groepen vinden.</p>


<toc-add-entry name="web">Webpagina's</toc-add-entry>

<h3>Webfora</h3>

<p><a href="http://www.debianhelp.org";>debianHELP</a> en
<a href="http://forums.debian.net";>Debian User Forums</a> zijn webpagina's
waar u vragen over Debian kunt stellen, die dan vervolgens kunnen worden
beantwoord door andere gebruikers.</p>

<p><a href="http://ask.debian.net";>ask.debian.net</a> is een
web-gebaseerd vraag- en antwoordsysteem waarop u vragen kunt stellen en ze
beantwoord kunt zien door andere gebruikers. Er is ook een waarderingssysteem
voorzien dat gebaseerd is op uitgebrachte stemmen, hetgeen toelaat om een 
rangorde op te maken in de door gebruikers geleverde inhoud.</p>

<h3>Andere web-gebaseerde middelen</h3>

<p><a href="http://www.debian-administration.org/";>Debian-Administration.org</a>
levert tips en informatiebronnen voor Debian-systeembeheerders.</p>

<p>Enkele handige webpagina's over UNIX zijn:</p>

<ul>
 <li><a href="http://www.dmoz.org/Computers/Software/Operating_Systems/Unix/";>\
   Open Directory &mdash; Unix</a></li>
 <li><a href="http://unixhelp.ed.ac.uk/";>UNIXhelp for users</a></li>
 <li><a href="http://personal.stevens.edu/~khockenb/comp-unix-admin.html";>\
   comp.unix.admin FAQ</a></li>
</ul>


<toc-add-entry name="maintainers">Pakketontwikkelaars 
contacteren</toc-add-entry>

<p>Er zijn twee manieren om pakketontwikkelaars te contacteren. Als u een
ontwikkelaar wilt mailen over een bug, kunt u simpelweg een bugrapport
versturen (zie de paragraaf over het Bugopvolgingssysteem hieronder). De 
ontwikkelaar krijgt een kopie van uw rapport.</p>

<p>Als u over een ander onderwerp met de pakketontwikkelaar in contact wilt
treden, kunt u de speciale e-mailaliassen gebruiken die voor elk pakket
gemaakt zijn. E-mailberichten die worden gestuurd naar
<tt>&lt;<EM>pakketnaam</EM>&gt;@packages.debian.org</tt> wordt
doorgestuurd naar de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor dat
pakket.</p>


<toc-add-entry name="bts" href="Bugs/">Het Bug Tracking 
System (bugopvolgingssysteem)</toc-add-entry>

<p>De Debian distributie heeft een bugopvolgingssysteem dat
informatie verzamelt over problemen (bugs) die worden gerapporteerd door
gebruikers en ontwikkelaars. Elke bug krijgt een nummer en blijft actief
totdat het probleem is opgelost.</p>

<p>Om een probleem te rapporteren kunt u het beste het Debian pakket
<q>reportbug</q> gebruiken. Andere manieren om bugs te rapporteren, kunt u
vinden op de <a href="Bugs/">webpagina's over het Bug Tracking System</a>.
Ook om actieve bugs te bekijken en voor nadere informatie over het Bug
Tracking System zelf kunt u daar terecht.</p>


<toc-add-entry name="consultants" href="consultants/">Consultants</toc-add-entry>

<p>Debian is vrije software en biedt gratis hulp aan via mailinglijsten.
Sommige mensen hebben daar echter geen tijd voor of hebben speciale
wensen. Op de <a href="consultants/">consultants pagina</a> kunt een
lijst vinden van personen en bedrijven die u kunt inhuren om uw Debian
systeem te onderhouden of om extra functionaliteit toe te voegen.</p>


<toc-add-entry name="irc">Directe on-line hulp via IRC</toc-add-entry>

<p><a href="http://www.irchelp.org/";>IRC (Internet Relay Chat)</a> is
een manier om rechtstreeks met mensen van over de hele wereld te
chatten. Op het <a href="https://www.oftc.net/";>OFTC IRC-netwerk</a> bestaan 
kanalen aan Debian gewijd zijn.</p>

<p>Om een verbinding te maken heeft u een IRC-programma nodig. Enkele
van de meest gebruikte programma's zijn 
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/xchat";>XChat</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/ircii";>ircII</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/irssi";>irssi</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/epic5";>epic5</a> en
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/kvirc";>KVIrc</a>.
Al deze programma zijn beschikbaar als pakketten voor Debian. OFTC
biedt ook <a href="https://www.oftc.net/WebChat/";>WebChat</a>
als mogelijkheid. Het is een web-interface die u toelaat
via een browser een verbinding te maken met IRC, waardoor het
niet nodig is om lokaal een programma te installeren.</p>

<p>Als u een IRC-programma heeft geïnstalleerd, moet u het opdragen
een verbinding te maken met de server.
In de meeste programma's kunt u dat doen
door het volgende commando in te tikken:</p>

<pre>
/server irc.debian.org
</pre>

<p>Als u eenmaal bent verbonden, kunt het <code>#debian</code> kanaal
binnengaan door het volgende te typen:

<pre>/join #debian-nl</pre>

<p>Of, voor ondersteuning in het Engels:</p>

<pre>
/join #debian
</pre>

<p>NB: Grafische programma's zoals Xchat hebben vaak een andere
interface waar u de server en het chatkanaal kunt invoeren.</p>

<p>Vanaf dan bevindt U zich in de vriendelijke menigte van
<code>#debian</code> bewoners. Al uw vragen over Debian kunt u hier
stellen. Een lijst van veel gestelde vragen (FAQ) op dit kanaal, kunt u
vinden op <url "https://wiki.debian.org/DebianIRC";>.</p>

<p>Er is ook een aantal andere IRC-netwerken waar u over Debian kunt
chatten. Een van de meer prominente is het <a href="http://freenode.net/";>\
freenode IRC-netwerk</a> op <kbd>chat.freenode.net</kbd>.</p>

<hr>

<toc-add-entry name="other">Overige ondersteuningsmogelijkheden</toc-add-entry>

<p>Bekijk ook de <a href="misc/related_links">aanverwante
links</a> eens.</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: