[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CVS webwml/dutchHoi Frans,

On 27-02-15 20:58, CVS User elbrus wrote:
> @@ -198,7 +197,7 @@
>  aan Debian France</a>. Een ontvangstbewijs voor deze giften
>  kan aangevraagd worden met een e-mailbericht aan
>  <a href="mailto:ca@france.debian.net";>ca@france.debian.net</a>.
> -</p>
> +<p>

Oeps, dat was een incorrecte wijziging... Die stond niet in je diff,
maar wel in het gewijzigde bestand. Die waren dus niet met elkaar in
overeenstemming. Hoe kan dat?

Natuurlijk ook mijn fout, maar ik had je diff (snel) gecontroleerd en je
full file gesaved en gecommit. Deze had ik gemist.

Paul


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: