[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutchUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch
In directory moszumanska:/var/tmp/cvs-serv19809

Modified Files:
	donations.wml 
Log Message:
Translation by Frans Spiesschaert (on d-i10n@l.d.n)

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/donations.wml	2015/01/16 04:05:57	1.30
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/donations.wml	2015/02/27 19:58:37	1.31
@@ -1,8 +1,8 @@
 #use wml::debian::template title="Giften"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.74"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.82"
 
-# Last Translation Update by $Author: pabs $
-# Last Translation Update at $Date: 2015/01/16 04:05:57 $
+# Last Translation Update by $Author: elbrus $
+# Last Translation Update at $Date: 2015/02/27 19:58:37 $
 
 <p>
 Giften worden beheerd door de
@@ -124,19 +124,19 @@
 </p>
 
 <!--
-Unfortunately this isn't possible to do yet:
+Het volgende is jammer genoeg momenteel nog niet mogelijk:
 <form method="post" action="https://co.clickandpledge.com/advanced/default.aspx?wid=34115";>
 <input name="ScriptManager1" value="UpdatePanel1|btnDAddToCart_dnt_33979" type="hidden">
-$<input name="DAmount_33979" size="6" id="DAmount_33979" type="text"> USD, paid
+$<input name="DAmount_33979" size="6" id="DAmount_33979" type="text"> USD, betaald
 <select name="cboxRecurring" id="cboxRecurring">
- <option value="-1">once only</option>
- <option value="0">weekly</option>
- <option value="1">fortnightly</option>
- <option value="2">monthly</option>
- <option value="3">every 2 months</option>
- <option value="4">quarterly</option>
- <option value="5">bi-annually</option>
- <option value="6">annually</option>
+ <option value="-1">slechts eenmaal</option>
+ <option value="0">wekelijks</option>
+ <option value="1">tweewekelijks</option>
+ <option value="2">maandelijks</option>
+ <option value="3">tweemaandelijks</option>
+ <option value="4">elk kwartaal</option>
+ <option value="5">halfjaarlijks</option>
+ <option value="6">jaarlijks</option>
 </select>
 <input type="submit" name="btnDAddToCart_dnt_33977" id="btnDAddToCart_dnt_33977" value="Donate"/>
 </form>
@@ -150,8 +150,7 @@
 <abbr title="Canadian dollars">CAD</abbr>.
 Gelieve Debian te vermelden in het mededelingenveld en de cheque
 of postwissel te sturen aan SPI op het adres dat vermeld staat
-op de webpagina <a href="http://www.spi-inc.org/donations/";>Giften</a>
-van SPI.
+op de webpagina <a href="http://www.spi-inc.org/donations/";>Giften aan SPI</a>.
 </p>
 
 <h4 id="spi-other">Andere</h4>
@@ -162,7 +161,7 @@
 om een gift te doen aan een van de partnerorganisaties van
 Software in the Public Interest. Raadpleeg voor verdere details
 de webpagina
-<a href="http://www.spi-inc.org/donations/";>Giften</a> van SPI.
+<a href="http://www.spi-inc.org/donations/";>Giften aan SPI</a>.
 </p>
 
 <h3 id="ffis">Verein zur Förderung Freier Informationen &amp; Software</h3>
@@ -178,14 +177,14 @@
 <p>
 Giften kunnen gebeuren via overschrijving op de 
 bankrekening die vermeld wordt op de webpagina
-<a href="http://www.ffis.de/Verein/spi-en.html";>Giften</a> van FFIS.
+<a href="http://www.ffis.de/Verein/spi-en.html";>Giften aan FFIS</a>.
 Gelieve te vermelden dat de gift voor Debian bedoeld is.
 </p>
 
 <h3 id="debianfrance">Debian France</h3>
 
 <p>
-De organisatie <a href="https://france.debian.net/";>Debian France</a> is
+De organisatie <a href="https://france.debian.net/";>Debian France Association</a> is
 een erkende vereniging die valt onder de wet van 1901 en tot doel
 heeft het Debian Project te steunen en te promoten in Frankrijk.
 </p>
@@ -198,7 +197,7 @@
 aan Debian France</a>. Een ontvangstbewijs voor deze giften
 kan aangevraagd worden met een e-mailbericht aan
 <a href="mailto:ca@france.debian.net";>ca@france.debian.net</a>.
-</p>
+<p>
 
 <h4 id="debianfrance-other">PayPal</h4>
 <p>
@@ -241,7 +240,7 @@
 opnemen met <a href="mailto:hardware-donations@debian.org";>onze
 gedelegeerde voor hardware-donaties</a> voor details.</p>
 
-<p>Debian onderhoudt een <a href="https://wiki.debian.org/Hardware/Wanted";>lijst van gewenste 
+<p>Debian onderhoudt een <a href="misc/hardware_wanted">lijst van gewenste 
 apparatuur</a> voor de verschillende diensten en groepen binnen het project.</p>
 
 <h4 id="debian-time">Tijd</h4>


Reply to: