[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://webwml/webwml/dutch/donations.wmlOn 20-02-15 18:05, Frans Spiesschaert wrote:
>> In bijlage de bijgewerkte versie en een diff in verband met de
>> bijwerkingen aan de pagina over giften aan Debian.
> 
> Denk jij dat je in de loop van de komende dagen de tijd kunt vinden om
> de bewuste webpagina bij te werken? Ik denk dat er voldoende lang
> gewacht werd om nazicht van de vertaling mogelijk te maken. 

Done. (Helaas is de meeste tekst van de wijzigingen niet actief op de
pagina.)

Paul


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: