[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://webwml/webwml/dutch/donations.wmlDag Paul,

Frans Spiesschaert schreef op za 31-01-2015 om 00:23 [+0100]:
> 
> In bijlage de bijgewerkte versie en een diff in verband met de
> bijwerkingen aan de pagina over giften aan Debian.

Denk jij dat je in de loop van de komende dagen de tijd kunt vinden om
de bewuste webpagina bij te werken? Ik denk dat er voldoende lang
gewacht werd om nazicht van de vertaling mogelijk te maken. 


-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: