[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf: Geactualiseerde vertalingen voor debian installerOn 29-01-15 23:40, Frans Spiesschaert wrote:
> Denk jij dat je in de komende dagen de kans kunt vinden om ze te uploaden naar 
> alioth?

Hoi Frans,

Ik zit te kijken, maar waarom heb je typfout gewijzigd in typefout? E.g.
zie hier [1]. Ikzelf zou ook voor dat argument gaan, maar misschien zie
jij dat anders?

Ook ben je niet consistent met "Serial ATA RAID", je wijzigt het van
seriële ATA RAID naar serial ATA RAID, maar niet overal... Oh nee, je
hebt de omgekeerde patch file aangeleverd voor sublevel3.

Anyways, done.

[1] https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/typefout-typfout

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: