[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf: Geactualiseerde vertalingen voor debian installerPaul Gevers schreef op do 05-02-2015 om 21:05 [+0100]:
> Hoi Frans,
> 
Dag Paul,

> Ik zit te kijken, maar waarom heb je typfout gewijzigd in typefout? E.g.
> zie hier [1]. Ikzelf zou ook voor dat argument gaan, maar misschien zie
> jij dat anders?

Ik ben niet echt zo sterk inzake spelling. Dus overal waar het enigszins
kan, zet ik spellingscontrole aan. Telkens als ik daardoor geholpen
wordt om een spelfout te vermijden, voel ik een moment van blijdschap.
Tot er zich enkele momenten later alweer een spellingprobleem stelt,
waarbij de spellingscontrole op de computer me geen antwoord weet te
bieden en ik me onzeker blijf voelen bij de vraag of de keuze die ik dan
uiteindelijk maakte, wel de juiste was.
In die zin voel ik sympathie voor elke vorm van maatschappelijk protest
(jouw [1]) tegen het feit dat de bevoegde personen en instanties er
blijkbaar zo moeilijk in slagen een spelling te ontwikkelen die voor een
gewone taalgebruiker werkbaar is. [2]
Zelf sta ik dichter bij de houding die men bij Wikipedia [3] aanneemt,
met enerzijds "Wees niet overdreven bang om spelfouten te maken", maar
anderzijds ook: "Bedenk dat een foute spelling bij de lezer tot een
onjuist woordbeeld kan leiden."
[ Dichter staan bij de houding, impliceert lang niet altijd dat ik er
ook in slaag me er naar te gedragen :( ]

[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Boekje
    https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/het-witte-boekje
[3] http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Spellinggids

> 
> Ook ben je niet consistent met "Serial ATA RAID", je wijzigt het van
> seriële ATA RAID naar serial ATA RAID, maar niet overal... 

Wellicht gaat mijn bedoeling hier de mist in. De debian-installer
gebruikt vaak de combinatie van bericht en korte toelichting. Mijn
bedoeling was in het bericht serial te gebruiken en in de toelichting
seriële. Mijn achterliggende veronderstelling was dat het gebruik van
Serial ATA RAID het gemakkelijker zou maken voor de lezer/gebruiker om
het te zien als één begrip (en misschien eenvoudiger om ook een link te
maken met het eventueel meer gekende SATA). In combinatie met het
gebruik van 'seriële' in de toelichting, ging ik ervan uit dat dit voor
wie het Engels niet machtig is, toch niet tot betekenisverlies moest
leiden.
Tot zover mijn bedoeling. Of ik het er goed vanaf gebracht heb, kan
onzeker zijn: het is goed mogelijk dat ik daarin te hoog gegrepen heb,
met als gevolg een niet-consequente toepassing ervan. Het is bovendien
ook goed mogelijk dat ik er niet voldoende in geslaagd ben om uit te
maken wat in het origineel als bericht bedoeld was en wat als
toelichting.

> Oh nee, je
> hebt de omgekeerde patch file aangeleverd voor sublevel3.

Echt wel stom van me. Maar ik denk dat het maken van stomme fouten
integraal deel is van mezelf. Ook al probeer ik er zoveel mogelijk te
vermijden, toch sluipt er geregeld eentje door de mazen van het net.
Goed dat jij het opgemerkt hebt.

> 
> Anyways, done.

Erg bedankt. Mag ik je ook vragen om bij gelegenheid het bestand
donations.wml te uploaden?

> 
> [1] https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/typefout-typfout
> 

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/Reply to: