[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf: Geactualiseerde vertalingen voor debian installerOn 29-01-15 23:40, Frans Spiesschaert wrote:
> Denk jij dat je in de komende dagen de kans kunt vinden om ze te uploaden naar 
> alioth?

Ik ga mijn best doen dit morgen te doen.

Paul


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: