[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://partman-efiDag iedereen,

In bijlage een geactualiseerde versie van het nl.po-bestand 
voor partman-efi. Het gaat slechts om enkele aanpassingen, 
dus ook een diff, al is het template zelf ook beperkt in 
omvang

Groetjes,
Frans

===
www.frans-spiesschaert.homenet.org
home.base.be/vt6362833/
Index: partman-efi_47_nl.po
===================================================================
RCS file: /home/frans/projecten/cvs/debconf/partman-efi_47_nl.po,v
retrieving revision 1.1
diff -u -r1.1 partman-efi_47_nl.po
--- partman-efi_47_nl.po	29 Sep 2014 21:18:37 -0000	1.1
+++ partman-efi_47_nl.po	29 Sep 2014 21:25:54 -0000
@@ -21,19 +21,21 @@
 # Freek de Kruijf <f.de.kruijf@hetnet.nl>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
 # Taco Witte <tcwitte@cs.uu.nl>, 2004.
 # Reinout van Schouwen <reinouts@gnome.org>, 2007.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-installer/sublevel1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: partman-efi@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-09-15 22:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-19 16:11+0200\n"
-"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-09-29 23:24+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -49,7 +51,7 @@
 msgstr ""
 "Om uw nieuwe systeem te kunnen opstarten dient de firmware van uw Itanium-"
 "systeem de opstartlader te laden uit de private-EFI-partitie op de harde "
-"schijf. De opstartlader laad vervolgens het besturingssysteem vanuit "
+"schijf. De opstartlader laadt vervolgens het besturingssysteem vanuit "
 "dezelfde partitie. Een EFI-partitie heeft een FAT16 bestandssysteem en heeft "
 "een actieve opstartbaar-vlag. De meeste installaties plaatsen de EFI-"
 "partitie op de eerste primaire partitie van de schijf die het "
@@ -62,9 +64,8 @@
 #. Description
 #. :sl5:
 #: ../partman-efi.templates:2001 ../partman-efi.templates:4001
-#, fuzzy
 msgid "EFI System Partition"
-msgstr "EFI-opstartpartitie"
+msgstr "EFI-systeempartitie"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -87,7 +88,7 @@
 #. Up to 10 character positions
 #: ../partman-efi.templates:5001
 msgid "ESP"
-msgstr ""
+msgstr "ESP"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -107,11 +108,9 @@
 #. Description
 #. :sl5:
 #: ../partman-efi.templates:8001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "EFI System Partitions on this architecture cannot be created with a size "
 "less than 35 MB. Please make the EFI System Partition larger."
 msgstr ""
-"EFI-opstartpartities kunnen niet worden aangemaakt met een formaat kleiner "
-"dan 35 MB op deze architectuur. Vergroot de EFI-opstartpartitie."
-
+"EFI-systeempartities kunnen niet worden aangemaakt met een formaat kleiner "
+"dan 35 MB op deze architectuur. Vergroot de EFI-systeempartitie."
# THIS FILE IS GENERATED AUTOMATICALLY FROM THE D-I PO MASTER FILES
# The master files can be found under packages/po/
#
# DO NOT MODIFY THIS FILE DIRECTLY: SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# translation of nl.po to Dutch
# Dutch messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2005.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2007, 2008, 2009, 2010.
# Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011, 2012.
#
# Translations from iso-codes:
# Translations taken from ICU SVN on 2007-09-09.
# Tobias Toedter <t.toedter@gmx.net>, 2007.
#
# Elros Cyriatan <cyriatan@fastmail.fm>, 2004.
# Luk Claes <luk.claes@ugent.be>, 2005.
# Freek de Kruijf <f.de.kruijf@hetnet.nl>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Taco Witte <tcwitte@cs.uu.nl>, 2004.
# Reinout van Schouwen <reinouts@gnome.org>, 2007.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer/sublevel1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: partman-efi@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-15 22:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-29 23:24+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:1001
msgid ""
"In order to start your new system, the firmware on your Itanium system loads "
"the boot loader from its private EFI partition on the hard disk.  The boot "
"loader then loads the operating system from that same partition.  An EFI "
"partition has a FAT16 file system formatted on it and the bootable flag set. "
"Most installations place the EFI partition on the first primary partition of "
"the same hard disk that holds the root file system."
msgstr ""
"Om uw nieuwe systeem te kunnen opstarten dient de firmware van uw Itanium-"
"systeem de opstartlader te laden uit de private-EFI-partitie op de harde "
"schijf. De opstartlader laadt vervolgens het besturingssysteem vanuit "
"dezelfde partitie. Een EFI-partitie heeft een FAT16 bestandssysteem en heeft "
"een actieve opstartbaar-vlag. De meeste installaties plaatsen de EFI-"
"partitie op de eerste primaire partitie van de schijf die het "
"basisbestandssysteem bevat."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:2001 ../partman-efi.templates:4001
msgid "EFI System Partition"
msgstr "EFI-systeempartitie"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:3001
msgid "Go back to the menu and resume partitioning?"
msgstr "Terug naar het menu om met de schijfindeling verder te gaan?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:3001
msgid "No EFI partition was found."
msgstr "Er is geen EFI-partitie gevonden."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. short variant of 'EFI System Partition'
#. Up to 10 character positions
#: ../partman-efi.templates:5001
msgid "ESP"
msgstr "ESP"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:7001
msgid "EFI-fat16"
msgstr "EFI-fat16"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:8001
msgid "EFI partition too small"
msgstr "EFI-partitie te klein"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:8001
msgid ""
"EFI System Partitions on this architecture cannot be created with a size "
"less than 35 MB. Please make the EFI System Partition larger."
msgstr ""
"EFI-systeempartities kunnen niet worden aangemaakt met een formaat kleiner "
"dan 35 MB op deze architectuur. Vergroot de EFI-systeempartitie."

Attachment: pgpj3fCBLUe4p.pgp
Description: PGP signature


Reply to: