[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] (po-debconf)://debian-edu-installDag iedereen,

In bijlage de ontwerptekst van debian-edu-
install_1.800_nl.po.

Groetjes,
Frans

===
www.frans-spiesschaert.homenet.org
home.base.be/vt6362833/
# Dutch translation of debian-edu-install debconf templates.
# Copyright (C) 2005-2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2005.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2008.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install 1.520\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-07 21:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-17 21:41+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Toe te passen Debian Edu profiel(en) kiezen"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Main Server"
msgstr "Hoofdserver"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Werkstation"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Roaming Workstation"
msgstr "Mobiel werkstation"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Thin Client Server"
msgstr "Thin-clientserver"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Losstaande computer"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Minimal"
msgstr "Minimale installatie"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Welke profielen wilt u op deze machine toepassen?"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr ""
"De profielen bepalen welk gebruik men van de machine kan maken zonder verdere "
"aanpassingen:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. # Translators, do not translate "Sugar"
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - Thin Client Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Hoofdserver: Voorbehouden aan de Debian Edu-server. Heeft\n"
"        geen enkele grafische gebruikersinterface (GUI).\n"
"        Er mag slechts één dergelijke server aanwezig zijn in een\n"
"        netwerk van Debian Edu.\n"
" - Werkstation: Voor normale machines in het Debian Edu-netwerk.\n"
" - Mobiel werkstation:\n"
"        Voor een computer voor één enkele gebruiker die soms ook\n"
"        buiten het netwerk gebruikt wordt.\n"
" - Thin-clientserver:\n"
"        Bevat ook het profiel 'Werkstation' en moet twee "
"netwerkkaarten hebben.\n"
" - Losstaande computer: Voor machines die bedoeld zijn om buiten het Debian "
"        Edu-netwerk gebruikt te worden. Het bevat een GUI.\n"
"        Het profiel conflicteert met de andere profielen.\n"
" - Minimale installatie:  Volledig geïntegreerd in het Debian Edu-netwerk,\n"
"        maar bevat alleen een basissysteem zonder GUI."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr ""
"Het profiel 'losstaande computer' kan niet samen met andere profielen "
"gebruikt worden."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Het profiel 'losstaande computer' kan niet gelijktijdig met andere profielen "
"op "
"dezelfde machine geïnstalleerd worden. U dient dus ofwel voor het profiel "
"'losstaande computer' te kiezen, ofwel voor een combinatie van profielen, "
"maar dan "
"mag het profiel 'losstaande computer' er geen deel van uit maken."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr ""
"De installatie van het profiel 'losstaande computer' verloopt niet volledig "
"automatisch"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"De installatie van het profiel 'losstaande computer' is niet in dezelfde mate "
"geautomatiseerd als de andere profielen. Dit maakt een handmatige indeling "
"van de harde schijf makkelijker. Nu krijgt U zo meteen terug het hoofdmenu "
"van het "
"debian-installatieproces te zien. Om de automatische installatie te hervatten "
"kiest "
"u 'Debconf-prioriteit veranderen' en vervolgens stelt u deze in op 'hoog'."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:6001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Weet u zeker dat u de automatische schijfindeling wilt gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Dit zal de schijfindelingstabel op alle schijven van de machine vernietigen. "
"NOGMAALS: DIT VERWIJDERT ALLES VAN ALLE HARDE SCHIJVEN IN DE MACHINE! "
"Indien u belangrijke gegevens heeft zonder reservekopie kunt u best nu "
"stoppen "
"om een reservekopie te maken. In dat geval dient u de installatie later van "
"voor af aan te beginnen."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Wilt u meewerken aan het onderzoek naar het gebruik van pakketten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"U kunt uw systeem instellen zodat anonieme statistieken naar de "
"ontwikkelaars van de distributie verstuurd worden. Deze statistieken hebben "
"betrekking op welke pakketten het meest gebruikt worden op deze computer, en "
"beïnvloeden beslissingen zoals welke pakketten op de eerste installatie-CD "
"terecht komen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Indien u wilt deelnemen zal eenmaal per week een script uitgevoerd worden "
"dat de statistieken naar de ontwikkelaars stuurt. De verzamelde statistieken "
"kunnen bekeken worden op http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"U kunt uw keuze altijd nog herzien via het commando 'dpkg-reconfigure "
"popularity-contest'."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Debian Edu Main Server"
msgstr "Hoofdserver van Debian Edu "

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
msgid "Debian Edu Thin Client Server"
msgstr "Thin-clientserver van Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Werkstation van Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
msgid "Debian Edu Main Server and Thin Client Server"
msgstr "Hoofdserver en thin-clientserver van Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main Server and Workstation"
msgstr "Hoofdserver en werkstation van Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Minimaal installatie van Debian Edu"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "De installatie van het pakket Debian Edu is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "De installatie van noodzakelijke pakketten is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid ""
"Some required packages failed to install. The packages were ${PACKAGES}. "
"Check /var/log/syslog if there is some information why this happened. The "
"installed system is not going to work properly, so the installation was "
"aborted and the system will be rebooted now."
msgstr ""
"Sommige noodzakelijke pakketten konden niet worden geïnstalleerd. Het betreft "
"de "
"pakketten ${PACKAGES}. Raadpleeg /var/log/syslog voor een mogelijke "
"verklaring hiervoor. Het geïnstalleerde systeem zal niet goed werken. Daarom "
"is de installatie afgebroken en zal de computer nu opnieuw opstarten."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Available disk space is too small. Abort the installation?"
msgstr "Er is te weinig vrije schijfruimte. De installatie annuleren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The available disk space is too small for the selected profiles. Please "
"choose whether you want to abort the installation or continue without "
"setting up the recommended partitioning setup"
msgstr ""
"Er is te weinig schijfruimte beschikbaar voor de geselecteerde profielen. "
"Geef aan of u de installatie wilt afbreken of wilt doorgaan zonder de "
"aanbevolen partitie-indeling."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The Debian Edu installer already has executed some disk setup commands. "
"Previous content of your disk might already have been destroyed by this."
msgstr ""
"Het installatieprogramma van Debian Edu heeft al enkele commando's voor "
"schijfconfiguratie uitgevoerd. De oude inhoud van uw schijf is hierdoor "
"mogelijk al vernietigd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"If you choose to continue, one single partition will be used for all system "
"files _and_ user files. Note that this can cause stability problems after a "
"while."
msgstr ""
"Als u kiest om verder te gaan zal er één enkele partitie worden gebruikt "
"voor alle systeembestanden _en_ alle gebruikersbestanden. Dit kan na enige "
"tijd "
"stabiliteitsproblemen veroorzaken."

#. Type: text
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid "Missing required network connectivity"
msgstr "De vereiste netwerkverbinding ontbreekt"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid ""
"To install Debian Edu using PXE and NETINST CD, network connectivity is "
"required. It is currently missing, so this installation can not continue "
"and will be aborted."
msgstr ""
"Om Debian Edu te installeren via PXE en de NETINST CD heeft u een "
"netwwerkverbinding nodig. Die ontbreekt momenteel. Daarom kan deze "
"installatie niet voortgaan en wordt ze afgebroken."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Gekozen Debian Edu profielen installeren (menu-volgorde afdwingen)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Er zijn fouten gevonden tijdens de installatie:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr ""
"We stellen het op prijs als u deze rapporteert aan de ontwikkelaars van "
"Debian Edu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
#| msgid "Some errors were found during installation"
msgid "No errors were found during installation"
msgstr "Er zijn geen fouten gevonden tijdens de installatie"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid ""
"This is shown for the development version to make it clear that the "
"installation was successful."
msgstr ""
"In de ontwikkelingsversie wordt dit bericht getoond om duidelijk te maken "
"dat de installatie succesvol verliep."

#~ msgid ""
#~ " - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
#~ "        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
#~ "        should only be one such server on a Debian Edu\n"
#~ "        network.\n"
#~ " - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
#~ " - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
#~ "        network which some times travel outside the network.\n"
#~ " - Thin Client Server:\n"
#~ "        includes 'Workstation' and requires two network\n"
#~ "        cards.\n"
#~ " - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
#~ "        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
#~ "        profiles."
#~ msgstr ""
#~ " - Hoofdserver: Voorbehouden aan de Debian Edu-server. Deze bevat\n"
#~ "        geen enkele grafische gebruikersinterface (GUI).\n"
#~ "        Er is normaliter slechts één zo'n server in een\n"
#~ "        Debian Edu-netwerk.\n"
#~ " - Werkstation: Voor normale machines in het Debian Edu-netwerk.\n"
#~ " - Zwervend werkstation:\n"
#~ "        Voor machines met één gebruiker die soms ook buiten\n"
#~ "        het netwerk worden gebruikt.\n"
#~ " - Thin-clientserver:\n"
#~ "        Bevat 'Werkstation' en vereist twee netwerkkaarten.\n"
#~ " - Standalone: Voor machines die buiten het Debian Edu-netwerk\n"
#~ "        worden gebruikt. Deze bevat een GUI en conflicteert\n"
#~ "        met de andere profielen."

Attachment: pgpyDrGPji2Ct.pgp
Description: PGP signature


Reply to: