[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR: po-debconf://igtf-policy-bundleHoi,

Ik heb een poging gedaan iets te maken van een vertaling van mijn eigen
pakket. De uitstaande call vanuit het i18n team loopt ongeveer 7 juni
af; ik wil niet te lang daarna een nieuwe versie van het pakket uploaden
met de nederlandse vertaling erbij.

Als niemand reageert, ga ik er maar vanuit dat het goed is :-/.

Met vriendelijke groet,

Dennis van Dok
-- 
D.H. van Dok :: System administrator :: www.nikhef.nl/grid ::
Phone +31 20 592 22 28 :: http://www.nikhef.nl/~dennisvd/
# Dutch translation of igtf-policy-bundle.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the 
# igtf-policy-bundle package.
# Dennis van Dok <dennisvd@nikhef.nl>, 2014.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: igtf-policy-bundle\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: igtf-policy-bundle@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-14 09:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-03 18:55:+0200\n"
"Last-Translator: Dennis van Dok <dennisvd@nikhef.nl>\n"
"Language-Team: nl <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Trust IGTF @PROFILE@ CAs by default?"
msgstr "De IGTF @PROFILE@ CA's standaard vertrouwen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"Trusted IGTF Certification Authority certificates are installed in /etc/grid-"
"security/certificates."
msgstr "Vertrouwde IGTF certificaat-autoriteiten worden geïnstalleerd in /etc/"
"grid-security/certificates."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"Accept this option to have certificates included by default unless they are "
"explicitly excluded. Reject it to choose the reverse policy, excluding them "
"unless explicitly included."
msgstr ""
"Met deze optie worden certificaten standaard geïnstalleerd, behalve degene "
"die uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. De optie niet kiezen draait de werking "
"om: geen van de certificaten wordt geïnstalleerd behalve de gekozen "
"uitzonderingen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "You will then have the opportunity to define the list of exceptions."
msgstr "U heeft daarna gelegenheid de uitzonderingen te kiezen."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Certificates to explicitly exclude:"
msgstr "Certificaten die dienen te worden uitgesloten:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid ""
"Please select which certificates should not be installed in /etc/grid-"
"security/certificates."
msgstr ""
"Kies alstublieft welke certificaten niet dienen te worden "
"geïnstalleerd in /etc/security/grid-certificates."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "Certificates to explicitly include:"
msgstr "Certificaten die dienen te worden gebruikt:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid ""
"Please select which certificates should be installed in /etc/grid-security/"
"certificates."
msgstr ""
"Kies alstublieft welke certificaten dienen te worden "
"geïnstalleerd in /etc/security/grid-certificates."

Reply to: