[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RFR: po-debconf://igtf-policy-bundleHoi Dennis,

On Tue, June 3, 2014 21:57, Dennis van Dok wrote:
> Ik heb een poging gedaan iets te maken van een vertaling van mijn eigen
> pakket. De uitstaande call vanuit het i18n team loopt ongeveer 7 juni
> af; ik wil niet te lang daarna een nieuwe versie van het pakket uploaden
> met de nederlandse vertaling erbij.

Inhoudelijk heb ik geen opmerkingen over de vertaling: lijkt me prima!

Nog wat kleine details in de po-file:

Op regel 2 staat:

  # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER

Op regel 7 staat nog een "fuzzy".


Groeten,
Thijs


Reply to: