[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: vertalingen voor igtf-policy-bundleOn Tue, Jun 03, 2014 at 02:18:29PM +0200, Dennis van Dok wrote:

|| als beheerder van het igtf-policy-bundle[1] pakket heb ik wat
|| vertaalwerk voor debconf te verwerken.

|| Ik was enigszins verbaasd dat op deze list (l10n-dutch) geen activiteit
|| lijkt te zijn op dit gebied (maar ik ben heel groen in dit veld).

Tja. Men doet wat als men er tijd en energie voor heeft, maar dat is al
een tijdje niet meer gebeurd. De lijst wordt echter nog steeds gelezen.

|| Ik wil natuurlijk zelf wel de nederlandse vertaling op me nemen, maar
|| voor de zekerheid wil ik even weten op deze manier niet tegen één of
|| andere procedure in te gaan.

Geen enkel probleem.

Voor wat achtergrondinformatie heb ik de volgende links voor je:

  Bot die vertalingen bijhoudt:
	http://www.famdijkstra.org/debian/l10n/index.php?sort=date
	http://www.famdijkstra.org/debian/l10n/pseudo-urls.html
  Standaard vertalingen voor de consistentie:
	https://wiki.debian.org/StandardTranslations
  Algemene vertaalinfo:
	https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/nl
	http://popcon.debian.org/source/by_inst

Je kunt je vertaling nog ter review op deze lijst aanbieden.

Hoewel er al een tijdje geen vertalingen zijn gemaakt is de kans op een
review wat groter, want dat kost veel minder werk.

Vincent.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: