[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#655575] po-debconf://tftp-hpaOn Thu, Jan 12, 2012 at 04:48:28PM +0100, Jeroen Schot wrote:

|| Op do, jan 12, 2012, om 04:05:50 +0100 schreef Vincent Zweije:
|| > On Thu, Jan 12, 2012 at 03:27:50PM +0100, Jeroen Schot wrote:
|| >
|| > || Op do, jan 12, 2012, om 01:15:45 +0100 schreef willem kuyn:
|| >
|| > || > "De TFTP-server moet een speciale account gebruiken voor zijn werkzaamheden, "
|| > || >
|| > || > speciale => speciaal of specifiek
|| > || > ---
|| > || > "Welke gebruikersnaam met de account krijgen?"
|| > || >
|| > || > met => moet
|| > ||
|| > || Aangepast en opgestuurd (hoewel ik over de eerste opmerking nog wel
|| > || even twijfelde).
|| >
|| > De account, dus een speciale account.
|| >
|| > Ik gebruikt zelf altijd het account, maar officieel is het de, meen ik.
||
|| Van <http://woordenlijst.org/zoek/?q=account&w=w>:
|| account [ac·count], het, accounts [ac·counts]
||
|| Wat me deed denken aan dit recente artikel van Onze Taal over het
|| verdwijnen van het lidwoord 'het':
|| <http://onzetaal.nl/uploads/editor/1111%20het.pdf>

Ah, prima. Doet me goed.

In dat geval zou je "moet de account" nog even moeten veranderen in
"moet het account". :-]

Ciao.                           Vincent.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: