[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#655575] po-debconf://tftp-hpaOn Thu, Jan 12, 2012 at 03:27:50PM +0100, Jeroen Schot wrote:

|| Op do, jan 12, 2012, om 01:15:45 +0100 schreef willem kuyn:

|| > "De TFTP-server moet een speciale account gebruiken voor zijn werkzaamheden, "
|| >
|| > speciale => speciaal of specifiek
|| > ---
|| > "Welke gebruikersnaam met de account krijgen?"
|| >
|| > met => moet
||
|| Aangepast en opgestuurd (hoewel ik over de eerste opmerking nog wel
|| even twijfelde).

De account, dus een speciale account.

Ik gebruikt zelf altijd het account, maar officieel is het de, meen ik.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: