[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://freevo (50 strings)Willem,

On Wed, Dec 14, 2011 at 11:30:20AM +0100, Willem Kuyn wrote:
> Een paar opmerkingen.
> 
> afstelfrequenties zijn volgens mij afstemfrequenties
> titel van audio of video map moet zijn naam van een map (diverse plaatsen)
> encodeerserver moet zijn codeerserver (2 plaatsen)
>     In het Nederlands kennen we volgens mij alleen coderen en decoderen.

Je hebt helemaal gelijk, ik heb je opmerkingen overgenomen.
'Titel van map' heb ik veranderd in 'Naam voor map', om aan te geven
dat het niet om een al bestaande naam gaat, maar één die de gebruiker
ter plekke mag bedenken.

Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of freevo debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the freevo package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: freevo 1.9.2b2-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: freevo@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-27 23:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-15 09:59+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../freevo.templates:2001
msgid "Video output:"
msgstr "Video-uitvoer:"

#. Type: select
#. Description
#: ../freevo.templates:2001
msgid "Please choose the type of video output to use with Freevo."
msgstr "Geef alstublieft aan welke video-uitvoer Freevo moet gebruiken."

#. Type: select
#. Description
#: ../freevo.templates:3001
msgid "Output resolution:"
msgstr "Uitvoerresolutie:"

#. Type: select
#. Description
#: ../freevo.templates:3001
msgid ""
"Please choose the resolution to use with Freevo. Most CRT television systems "
"should be configured as 768x576 (NTSC or PAL). HD television systems use "
"1280x720, and FullHD uses 1920x1080."
msgstr ""
"Kies alstublieft de resolutie die Freevo moet gebruiken. De meeste CRT-"
"televisies moeten worden ingesteld op 768x576 (NTSC of PAL). HD-televisies "
"gebruiken 1280x720 en FullHD gebruikt 1920x1080."

#. Type: select
#. Description
#: ../freevo.templates:4001
msgid "TV standard:"
msgstr "TV-standaard:"

#. Type: select
#. Description
#: ../freevo.templates:4001
msgid ""
"Please choose the TV standard to use. NTSC is used in North America, much of "
"South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of "
"Africa and the Middle East; and PAL elsewhere."
msgstr ""
"Geef alstublieft aan welke TV-standaard er moet worden gebruikt. NTSC wordt "
"in Noord-Amerika en een groot deel van Zuid-Amerika en Japan gebruikt; SECAM "
"in Frankrijk, de voormalige Sovjetstaten en delen van Afrika en het Midden-"
"Oosten; PAL in de rest van de wereld."

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "USA broadcast"
msgstr "VS - antenne"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "USA cable"
msgstr "VS - kabel"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "USA cable HRC"
msgstr "VS - HRC-kabel"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "Japan broadcast"
msgstr "Japan - antenne"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "Japan cable"
msgstr "Japan - kabel"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "Europe (West)"
msgstr "Europa (West)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "Europe (East)"
msgstr "Europa (Oost)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "Italy"
msgstr "Italië"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "New Zealand"
msgstr "Nieuw-Zeeland"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "Australia"
msgstr "Australië"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "Ireland"
msgstr "Ierland"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "France"
msgstr "Frankrijk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "China broadcast"
msgstr "China - antenne"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "South Africa"
msgstr "Zuid-Afrika"

#. Type: select
#. Choices
#: ../freevo.templates:5001
msgid "Argentina"
msgstr "Argentinië"

#. Type: select
#. Description
#: ../freevo.templates:5002
msgid "Channel list:"
msgstr "Lijst van kanalen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../freevo.templates:5002
msgid ""
"Please choose the channel list (set of tuning frequencies) that most closely "
"matches the one used in your country."
msgstr ""
"Kies alstublieft de lijst van kanalen (een verzameling afstemfrequenties) "
"die het meest overeenkomt met degene die in uw land wordt gebruikt."

#. Type: select
#. Default
#: ../freevo.templates:6001
msgid "Video folder"
msgstr "Videomap"

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:6002
msgid "Title of video folder:"
msgstr "Naam voor de videomap:"

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:6002
msgid "Please choose the title of the video folder."
msgstr "Kies alstublieft de naam voor de videomap."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:6002 ../freevo.templates:8002 ../freevo.templates:10002
msgid "This will be displayed by Freevo in overview."
msgstr "Deze wordt getoond op de overzichtspagina van Freevo."

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:7001
msgid "Path to videos:"
msgstr "Pad naar de video's:"

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:7001
msgid "Please choose the directory where video files are stored."
msgstr "Kies alstublieft de map waar de videobestanden zijn opgeslagen."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:7001 ../freevo.templates:9001 ../freevo.templates:11001
#: ../freevo.templates:12001
msgid "You must use an absolute path (with a leading \"/\" character)."
msgstr "U dient een absoluut pad in te voeren (beginnend met een \"/\")."

#. Type: string
#. Default
#: ../freevo.templates:8001
msgid "Audio folder"
msgstr "Audiomap"

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:8002
msgid "Title of audio folder:"
msgstr "Naam voor de audiomap:"

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:8002
msgid "Please choose the title of the audio folder."
msgstr "Kies alstublieft de naam voor de audiomap."

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:9001
msgid "Path to audio folder:"
msgstr "Pad naar de audiomap:"

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:9001
msgid "Please choose the directory where audio files are stored."
msgstr "Kies alstublieft de map waar de audiobestanden zijn opgeslagen."

#. Type: string
#. Default
#: ../freevo.templates:10001
msgid "Image folder"
msgstr "Afbeeldingenmap"

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:10002
msgid "Title of image folder:"
msgstr "Naam voor de afbeeldingenmap:"

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:10002
msgid "Please choose the title of the image folder."
msgstr "Kies alstublieft de naam voor de afbeeldingenmap."

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:11001
msgid "Path to image folder:"
msgstr "Pad naar de afbeeldingenmap:"

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:11001
msgid "Please choose the directory where image files are stored."
msgstr "Kies alstublieft de map waar de afbeeldingen zijn opgeslagen."

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:12001
msgid "Path to recorded video folder:"
msgstr "Pad naar de video-opnamemap:"

#. Type: string
#. Description
#: ../freevo.templates:12001
msgid "Please choose the directory where video recording files are stored."
msgstr "Kies alstublieft de map waar de video-opnames zijn opgeslagen."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../freevo.templates:13001
msgid "xserver"
msgstr "xserver"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../freevo.templates:13001
msgid "recordserver"
msgstr "opnameserver"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../freevo.templates:13001
msgid "encodingserver"
msgstr "codeerserver"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../freevo.templates:13001
msgid "webserver"
msgstr "webserver"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../freevo.templates:13001
msgid "rssserver"
msgstr "rss-server"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../freevo.templates:13002
msgid "Services to start during boot:"
msgstr "Diensten die moeten worden gestart bij de systeemstart:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../freevo.templates:13002
msgid ""
"Freevo can be started automatically when the machine boots, using a "
"dedicated X server. Web, encoding, RSS, and recording servers can be "
"launched at the same time."
msgstr ""
"Freevo kan automatisch worden opgestart wanneer de machine opstart, met "
"gebruik van een eigen X-server. Web-, codeer-, RSS- en opnameservers kunnen "
"dan ook worden opgestart."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../freevo.templates:13002
msgid "Please choose the services you wish to start on boot."
msgstr ""
"Geef alstublieft aan welke dienst u wilt laten starten bij de systeemstart."

Reply to: