[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://ntop (16 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of ntop debconf templates.
# Copyright (C) 2006-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the ntop package.
# Esther <ehanko@xs4all.nl>, 2006.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ntop 3:4.1.0+dfsg1-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ntop@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-26 00:15-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-25 16:15+0100\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../ntop.templates:1001
msgid "User for the ntop process to run as:"
msgstr "Het ntop-proces uitvoeren door gebruiker: "

#. Type: string
#. Description
#: ../ntop.templates:1001
msgid ""
"Please choose the login that should be used to execute the ntop process. The "
"use of the root user is not allowed."
msgstr ""
"Geef de inlognaam op die moet worden gebruikt om het ntp-proces uit te "
"voeren. Het is niet toegestaan om de beheerdersaccount 'root' te kiezen."

#. Type: string
#. Description
#: ../ntop.templates:1001
msgid ""
"The account will be created if it does not already exist, but if you leave "
"it blank, no login will be created and ntop will not run until manually "
"configured."
msgstr ""
"De account zal worden aangemaakt als deze nog niet bestaat. U kunt dit veld "
"ook leeg laten, in dat geval zal er geen account worden aangemaakt en zal "
"ntop niet worden uitgevoerd totdat u deze handmatig heeft ingesteld."

#. Type: string
#. Description
#: ../ntop.templates:2001
msgid "Interfaces for ntop to listen on:"
msgstr "Interfaces waarom ntop moet luisteren:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ntop.templates:2001
msgid ""
"Please enter a comma-separated list of interfaces that ntop should listen on."
msgstr ""
"Voer een met komma's gescheiden lijst in van interfaces waarop ntop moet "
"luisteren."

#. Type: password
#. Description
#: ../ntop.templates:3001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Beheerderswachtwoord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ntop.templates:3001
msgid ""
"Please choose a password to be used for the privileged user \"admin\" in "
"ntop's web interface."
msgstr ""
"Kies een wachtwoord voor de speciale gebruiker 'admin' op ntop's "
"webinterface."

#. Type: password
#. Description
#: ../ntop.templates:4001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Voer het wachtwoord nogmaals in ter controle:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ntop.templates:4001
msgid ""
"Please enter the same password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Voer hetzelfde wachtwoord nogmaals in om te controleren dat u het zonder "
"fouten heeft getikt."

#. Type: error
#. Description
#: ../ntop.templates:5001
msgid "Empty password"
msgstr "Leeg wachtwoord"

#. Type: error
#. Description
#: ../ntop.templates:5001
msgid ""
"You entered an empty password, which is not allowed. Please choose a non-"
"empty password."
msgstr ""
"U heeft een leeg wachtwoord ingevoerd, dit is niet toegestaan. Kies een niet-"
"leeg wachtwoord."

#. Type: error
#. Description
#: ../ntop.templates:6001
msgid "Password input error"
msgstr "Invoerfout bij wachtwoord"

#. Type: error
#. Description
#: ../ntop.templates:6001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""
"De twee wachtwoorden die u heeft ingevoerd verschillen. Probeer het nogmaals."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ntop.templates:7001
msgid "Set a new administrator password?"
msgstr "Nieuw beheerderswachtwoord instellen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ntop.templates:7001
msgid ""
"A password for ntop's administrative web interface has already been set."
msgstr ""
"Er is al een wachtwoord ingesteld voor de beheerderswebinterface van ntop."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ntop.templates:7001
msgid "Please choose whether you want to change that password."
msgstr "Geef aan of u dit wachwoord wilt wijzigen."

Reply to: