[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://pam (22 strings)Drie nieuwe strings.

Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of pam debconf templates.
# Copyright (C) 2007 Steve Langasek <vorlon@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
# Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 1.1.3-6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-30 15:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-25 16:33+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Bij de opwaardering van de PAM-bibliotheek te herstarten diensten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"De meeste PAM-gebruikende diensten moeten herstart worden voor ze gebruik "
"kunnen maken van modules die gebouwd zijn voor de nieuwe libpam-versie. De "
"volgende, met spaties gescheiden, lijst van init.d scripts wordt herstart. "
"Gelieve deze lijst te controleren en indien nodig aan te passen."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "De beeldschermbeheerder dient handmatig herstart te worden"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
"libpam, but there are X login sessions active on your system that would be "
"terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"De beelschermbeheerders wdm en xdm vereisen een herstart vanwege de nieuwe "
"libpam-versie. Er zijn echter X-login-sessies actief op uw systeem die "
"hierdoor afgesloten zouden worden. Nieuwe X-sessies starten via deze "
"diensten is pas mogelijk eens u ze handmatig herstart heeft."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Herstarten van sommige diensten bij de PAM-opwaardering is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"De volgende diensten konden niet herstart worden bij de opwaardering van de "
"PAM-bibliotheek:."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"U dient deze diensten handmatig op te starten via het commando '/etc/init.d/"
"<dienst> start'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr "Diensten zonder vragen herstarten bij het opwaarderen van pakketten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart.  You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Er zijn diensten op uw systeem geïnstalleerd die moeten worden herstart "
"wanneer bepaalde bibliotheken, zoals libpam, libc en libssl, worden "
"opgewaardeerd. Omdat deze herstarts dienstonderbrekingen op uw systeem "
"kunnen veroorzaken wordt u normaal gesproken bij elke opwaardering gevraagd "
"welke diensten u wilt herstarten. Als u voor deze optie kiest wordt dit niet "
"meer aan u gevraagd. In plaats daarvan worden alle noodzakelijke herstarts "
"automatisch gedaan zodat u geen vragen krijgt bij elke opwaardering van een "
"bibliotheek."

#. Type: title
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM configuration"
msgstr "PAM-configuratie"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "PAM-profielen die ingeschakeld moeten worden:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) bepalen hoe authenticatie, "
"autorisatie en wachtwoordverandering worden behandeld op het systeem. Ook "
"staat het het instellen van overige acties die moeten worden ondernomen bij "
"het starten van gebruikerssessies toe."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system.  Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Sommige PAM-modulepakketten leveren profielen die kunnen worden gebruikt om "
"automatisch het gedrag van alle programma's die PAM gebruiken aan te passen. "
"Geeft u alstublieft aan welk van deze instellingen u wilt gebruiken."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Strijdige PAM-profielen geselecteerd."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "De volgende PAM-profielen kunnen niet samen worden gebruikt:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Selecteer een andere set modules om in te schakelen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Wilt u de locale veranderingen aan /etc/pam.d/common-* overschrijven?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified.  Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration.  If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"Een of meer van de bestanden /etc/pam.d/common-{auth,account,password,"
"session} zijn lokaal aangepast. Geef aan of deze lokale veranderingen moeten "
"worden overschreven, door de door het systeem geleverde configuratie te "
"gebruiken. Als u dit weigert, zult u de configuratie van de authenticatie "
"van uw systeem met de hand moeten onderhouden."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Er zijn geen PAM-profielen geselecteerd."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system.  This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed.  Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""
"Er zijn geen PAM-profielen geselecteerd om gebruikt te worden op dit "
"systeem. Dit zou alle gebruikers toegang geven zonder authenticatie, hetgeen "
"niet is toegestaan. Selecteer minstens een PAM-profiel van de beschikbare "
"lijst."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver en xlockmore moeten worden herstart voor u kunt upgraden"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system.  Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs.  You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Er zijn een of meer draaiende instanties van xscreensaver of xlockmore "
"gedetecteerd op dit systeem. Wegens strijdige veranderingen in bibliotheken "
"zal de upgrade van het pakket libpam-modules een systeem veroorzaken waarin "
"u zich niet zult kunnen authenticeren tegenover deze programma's. U dient "
"ervoor te zorgen dat deze programma's worden herstart of gestopt voordat u "
"verder gaat met deze upgrade, om te voorkomen dat gebruikers worden "
"uitgesloten van hun huidige sessies."

Reply to: