[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://espeakup (1 string)On Mon, Jul 04, 2011 at 08:12:25PM +0200, Paul Gevers wrote:
> On 07/04/11 10:06, Jeroen Schot wrote:
> > Ik twijfel of 'spraaksynthese' niet te formeel is. Een andere optie
> > is: "Configureer de computerstem"
> 
> Ik ben voor deze laatste. En anders lijkt "Configureer de stem voor de
> spraaksynthese" me duidelijker.

Ik heb wat gezocht op het Internet en ik krijg de indruk dat het woord
"spraaksynthese" de voorkeur geniet onder de doelgroep (mensen met een
visuele beperking), terwijl "computerstem" vaker door leken wordt
gebruikt. Maar het is inderdaad wel "stem voor" in plaats van "stem
van".

Groeten,
-- 
Jeroen Schot

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: