[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://krb5 (14 strings)On Mon, May 23, 2011 at 09:03:50AM +0200, Jeroen Schot wrote:

|| On Sun, May 22, 2011 at 07:48:00PM +0200, Vincent Zweije wrote:
|| > Package: krb5
|| > Version: 1.9+dfsg-1
|| > Severity: minor
||
|| De aangeraden 'ernst' is wishlist.
|| http://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/README-trans

Scriptfoutje. Het submissiescript is overigens wel goed.

|| > Tags: patch l10n
|| >
|| > Origineel had één verbetering: KDC = Key Distribution Center in plaats
|| > van Kerberos Domain Controller. Doorgevoerd.
||
|| Prima, geen opmerkingen op de vertaling.
||
|| Ben je ervan bewust dat er nog een eerdere vertaling van jou (door
|| mij) in het BTS is gezet en nog staat?
||
|| http://lists.debian.org/debian-l10n-dutch/2011/04/msg00063.html
|| http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=624173
||
|| Zet deze verbeterde versie straks maar in dezelfde bug om verwarring
|| te voorkomen.

Ugh. Heb weer eens niet goed gekeken, maar zal ik doen.

|| > Verder "instelling" vervangen door "configuratie" in verschillende vormen;
|| > lijkt mij voldoende gangbaar.
||
|| Eens, ik hou me aan:
|| configuration -> configuratie
|| setting    -> instelling

Mee eens.

Hmm... het werkt toch makkelijker zonder Vlamingen in de discussie.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: