[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://postgresql-common (5 strings)Package: postgresql-common
Version: 115
Severity: minor
Tags: patch l10n

On Fri, May 13, 2011 at 07:32:49PM +0200, Jeroen Schot wrote:

> laatste pakketten -> nieuwste pakketten
> 'Laatste' is niet fout, maar ik vind het hier niet mooi.

Ok.

> \"pg_dropcluster --stop ${latest} main\" :
> Ik meen ergens te hebben gezien dat er een conventie was om bij commando's
> enkele aanhalingstekens te gebruiken.
>
> Ik heb dit gevonden:
>
>   http://lists.debian.org/debian-l10n-dutch/2008/09/msg00072.html

Lijkt mij niet erg definitief, en de dubbele quotes stonden al in het
origineel, dus laat ik ze maar staan.

> Zie de handleiding :
> Ik stel voor om 'manpage' met 'man-pagina' te vertalen om het onderscheid met
> een document onder /usr/share/doc/ te houden. (Ja, ik heb eerder het omgekeerde
> beweerd). Greppen door alle po-debconf-vertalingen geeft:
>
> 2 man pagina
> 25 man-pagina
> 4 manpagina
> 10 handleiding

Ok. Ik heb man-pagina als de-facto standaard aan de standaard vertalingen
toegevoegd.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.
# Dutch postgresql-common po-debconf translation,
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the postgresql-common package.
# Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2006.
# Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postgresql-common 115\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: postgresql-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-03 13:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-13 10:55+0000\n"
"Last-Translator: Vincent Zweije <vincent@zweiej.nl>\n"
"Language-Team: Debian-Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid "Obsolete major version ${old}"
msgstr "Verouderde hoofdversie ${old}"

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid ""
"The PostgreSQL version ${old} is obsolete, but the server or client packages "
"are still installed. Please install the latest packages (postgresql-"
"${latest} and postgresql-client-${latest}) and upgrade the existing "
"${oldversion} clusters with pg_upgradecluster (see manpage)."
msgstr ""
"De PostgreSQL versie ${old} is verouderd, maar het server- en/of clientpakket "
"zijn nog geïnstalleerd. U dient de nieuwste pakketten (postgresql-${latest} "
"en postgresql-client-${latest}) te installeren en uw bestaande ${oldversion} "
"groepen (clusters) op te waarderen met pg_upgradecluster (zie de man-pagina)."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid ""
"Please be aware that the installation of postgresql-${latest} will "
"automatically create a default cluster ${latest}/main. If you want to "
"upgrade the ${old}/main cluster, you need to remove the already existing "
"${latest} cluster (pg_dropcluster --stop ${latest} main, see manpage for "
"details)."
msgstr ""
"Let op: de installatie van postgresql-${latest} zal automatisch een "
"standaard groep ${latest}/main aanmaken. Indien u de ${old}/main groep wilt "
"opwaarderen dient u de reeds bestaande ${latest} groep te verwijderen met "
"\"pg_dropcluster --stop ${latest} main\". Zie de man-pagina voor details."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid ""
"The old server and client packages are no longer supported. After the "
"existing clusters are upgraded, the postgresql-${old} and postgresql-client-"
"${old} packages should be removed."
msgstr ""
"De oude server- en clientpakketten worden niet langer ondersteund. Nadat u "
"de bestaande groepen hebt opgewaardeerd, kunt u het beste de postgresql-"
"${old} en postgresql-client-${old} pakketten verwijderen."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid ""
"Please see /usr/share/doc/postgresql-common/README.Debian.gz for details."
msgstr ""
"Zie /usr/share/doc/postgresql-common/README.Debian.gz voor details."

Reply to: