[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#624176] po-debconf://udevDe laatste oude vertaling, november 2010, in het bugsysteem gezet.

http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=624176

Groeten,
-- 
Jeroen Schot

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: