[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#623569] po-debconf://chkrootkit> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid ""
> "The following are useful arguments to pass to chkrookit:\n"
> " -r <root>: use an alternate root directory;\n"
> " -n    : do not attempt to analyze NFS-mounted files;\n"
> " -q    : run in quiet mode [highly recommended]."
> msgstr ""
> "De volgende argumenten komen van pas om aan chkrootkit mee te geven:\n"
> " -r <root>: specifieert een alternatieve hoofdmap;\n"
> " -n    : NFS-gekoppelde bestanden uitsluiten;\n"
> " -q    : \"stille modus\" (sterk aanbevolen)."

specifieert -> specificeert

http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=623569

Groeten,
-- 
Jeroen Schot

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: