[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#622364] po-debconf://shorewall6Dit was enkel het toevoegen van aanntal 6-jes, dus ik heb de review
overgeslagen. 

-- 
Jeroen Schot


Reply to: