[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://uswsuspDag Willem,

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../uswsusp.templates:8001
> #, no-c-format
> msgid "Using 0 here will enforce the use of the smallest possible snapshot image. An empty value will use the hard coded default, which is 500MB. The default value is 45% of the system's memory: this is not the maximal size, but some additional free memory speeds up the suspend and resume process."
> msgstr "0 betekent de kleinst mogelijke opslag (image). Een lege waarde komt neer op de standaard waarde van 500MB. De programma waarde is 45% van het systeemgeheugen; dit is niet de maximale grootte, maar enig extra vrij geheugen versnelt het in en uit de slaapstand zetten."

standaard waarde -> standaardwaarde
programma waarde -> programmawaarde

Je kan er nu wel een bug van maken lijkt mij.

Groeten,
-- 
Jeroen Schot

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: