[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#606807] po-debconf://grub2On Sat, Dec 11, 2010 at 10:50:50PM +0100, Paul Gevers wrote:

|| Eh, Vincent, dit was uiteraard NADAT ik jouw wijzigingen had verwerkt.
|| Ik weet nog niet of ik morgen tijd heb, dus heb hem meteen maar ingestuurd

Prachtig hoor.
Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: