[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://grub2 WAS: Re: grub2 1.98+20100804-10: Please update debconf PO translation for the package grub2> The deadline for receiving the updated translation is
> Sun, 12 Dec 2010 18:44:11 -0400.

Beetje korte deadline, maar als iemand vandaag nog kijkt... (met diff)

Paul
--- grub2_1.98+20100804-10_nl.po.org_streched	2010-12-11 12:03:34.000000000 +0100
+++ grub2_1.98+20100804-10_nl.po	2010-12-11 14:28:46.000000000 +0100
@@ -1,14 +1,14 @@
 # translation of grub2.pot to Dutch
-# Copyright (C) 2008-2009 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# Copyright (C) 2008-2010 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the grub2 package.
 #
-# Paul Gevers <paul@climbing.nl>, 2008-2009.
+# Paul Gevers <paul@climbing.nl>, 2008-2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grub2_1.96+20099829_nl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-08 18:02-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-11 12:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-11 14:28+0100\n"
 "Last-Translator: Paul Gevers <paul@climbing.nl>\n"
 "Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -32,31 +32,20 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:2001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
-#| "recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to chainload GRUB 2 from "
-#| "your existing GRUB Legacy setup. This step may be automaticaly performed "
-#| "now."
 msgid "In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically performed now."
-msgstr "Om de oude-stijl versie van GRUB op uw systeem te vervangen wordt het aangeraden om het /boot/grub/menu.lst bestand zo te laten aanpassen dat er naar GRUB2 wordt doorgeschakeld (chainloading) vanuit uw bestaande oude-stijl GRUB opstelling. Deze stap kan nu automatisch worden uitgevoerd."
+msgstr "Om de oude-stijl versie van GRUB op uw systeem te vervangen wordt het aangeraden om het /boot/grub/menu.lst bestand zo te laten aanpassen dat er een GRUB 2 opstartopname wordt geladen vanuit uw bestaande oude-stijl GRUB opstelling. Deze stap kan nu automatisch worden uitgevoerd."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:2001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
-#| "verify that your new GRUB 2 setup is functional for you, before you "
-#| "install it directly to your MBR (Master Boot Record)."
 msgid "It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR (Master Boot Record)."
-msgstr "U wordt aangeraden om het doorschakelen van GRUB2 vanuit menu.lst te accepteren, en daarna te verifi??ren dat uw nieuwe GRUB2 opstelling werkt voordat u het in de MBR (Master Boot Record) installeert."
+msgstr "U wordt aangeraden om het doorschakelen van GRUB 2 vanuit menu.lst te accepteren, en daarna te verifiëren dat de nieuwe GRUB 2 opstelling werkt voordat het in de MBR (Master Boot Record) wordt geïnstalleerd."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:2001
 msgid "Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later by issuing the following command as root:"
-msgstr ""
+msgstr "Waar u ook voor kiest, u kunt de oude MBR opname later door GRUB 2 vervangen door het volgende commando uit te voeren (met beheerdersrechten (root)):"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -64,22 +53,20 @@
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:3001
 #: ../grub-pc.templates.in:4001
-#, fuzzy
-#| msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
 msgid "GRUB install devices:"
-msgstr "Het installeren van de volgende apparaten is mislukt: "
+msgstr "GRUB installatie apparaten:"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:3001
 msgid "The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
-msgstr ""
+msgstr "Het grub-pc pakket wordt bijgewerkt. Dit menu stelt u in staat om de apparaten te selecteren waar u wilt dat grub-install automatisch gedraaid wordt."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:3001
 msgid "Running grub-install automatically is recommended in most situations, to prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB modules or grub.cfg."
-msgstr ""
+msgstr "Het wordt over het algemeen aanbevolen om grub-install automatisch te laten draaien om te voorkomen dat de geïnstalleerde GRUB kernopname niet meer gesynchroniseerd is met GRUB modules of grub.cfg. "
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -88,7 +75,7 @@
 #: ../grub-pc.templates.in:3001
 #: ../grub-pc.templates.in:4001
 msgid "If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is often a good idea to install GRUB to all of them."
-msgstr ""
+msgstr "Indien u niet zeker weet welke station door de bios wordt gebruikt als opstartstation, is het vaak een goed idee om GRUB op alle stations te installeren."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -97,13 +84,13 @@
 #: ../grub-pc.templates.in:3001
 #: ../grub-pc.templates.in:4001
 msgid "Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is not recommended."
-msgstr ""
+msgstr "Merk op dat het ook mogelijk is om GRUB naar opstartstructuren op partities te installeren. Enkele geschikte partities worden hier aangeboden. Dit wordt echter niet aangeraden omdat het GRUB dwingt om een bloklijstmechanisme te gebruiken waar het minder betrouwbaar van wordt."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:4001
 msgid "The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is written to the appropriate boot devices."
-msgstr ""
+msgstr "Het GRUB opstartprogramma was voorheen geïnstalleerd op een schijf die niet langer aanwezig is, of waarvan de unieke indentificatie is veranderd. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde GRUB kernopname gesynchroniseerd blijft met GRUB modules en grub.cfg. Controleer of GRUB wel naar het juiste opstartapparaat wordt geschreven."
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -117,16 +104,14 @@
 #. Description
 #. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
 #: ../grub-pc.templates.in:6001
-#, fuzzy
-#| msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB, ${MODEL})"
 msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB, ${PATH})"
-msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB, ${MODEL})"
+msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} MB, ${PATH})"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:7001
 msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
-msgstr ""
+msgstr "Schrijven van GRUB naar opstartapparaat mislukt. Doorgaan?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -146,10 +131,8 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:8001
-#, fuzzy
-#| msgid "GRUB installation failed. Try again?"
 msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
-msgstr "GRUB installatie mislukt. Opnieuw proberen?"
+msgstr "Schrijven van GRUB naar opstartapparaat mislukt. Opnieuw proberen?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -166,45 +149,32 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:9001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
-#| "loader may not be properly configured, and when your computer next starts "
-#| "up it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
-#| "earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
-#| "modules or handle the current configuration file."
 msgid "You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot loader may not be properly configured, and when this computer next starts up it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load modules or handle the current configuration file."
-msgstr "U heeft ervoor gekozen om GRUB niet te installeren. Als u nu doorgaat zou het kunnen dat de bootlader niet correct geconfigureerd is en dat uw computer bij de volgende start de informatie gebruikt die vroeger in de bootsector stond. Indien daar een eerdere versie van GRUB2 staat, kan het zijn dat modules niet geladen kunnen worden of dat het huidige configuratiebestand niet verwerkt kan worden."
+msgstr "U heeft ervoor gekozen om GRUB niet te installeren. Als u nu doorgaat zou het kunnen dat het opstartprogramma niet correct geconfigureerd is en dat de computer bij de volgende start de informatie gebruikt die vroeger in de opstartsector stond. Indien daar een eerdere versie van GRUB 2 staat, kan het zijn dat modules niet geladen kunnen worden of dat het huidige configuratiebestand niet verwerkt kan worden."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:9001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you are already running a different boot loader and want to carry on "
-#| "doing so, or if this is a special environment where you do not need a "
-#| "boot loader, then you should continue anyway. Otherwise, you should "
-#| "install GRUB somewhere."
 msgid "If you are already using a different boot loader and want to carry on doing so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB somewhere."
-msgstr "U kunt verder gaan als u al een andere bootlader gebruikt en deze wilt blijven gebruiken, of als dit een speciale omgeving is waar u geen bootlader nodig heeft. In de overige gevallen wilt u waarschijnlijk GRUB installeren."
+msgstr "U kunt verder gaan als u al een ander opstartprogramma gebruikt en deze wilt blijven gebruiken, of als dit een speciale omgeving is waar u geen opstartprogramma nodig heeft. In de overige gevallen wilt u waarschijnlijk GRUB installeren."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:10001
 msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
-msgstr ""
+msgstr "Verwijder GRUB 2 uit /boot/grub?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:10001
 msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
-msgstr ""
+msgstr "Wilt u dat alle GRUB 2 bestanden worden verwijderd uit /boot/grub?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:10001
 msgid "This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
-msgstr ""
+msgstr "Dit heeft tot gevolg dat het systeem niet opgestart kan worden tenzij er een ander opstartprogramma is geïnstalleerd."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -216,19 +186,19 @@
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:11001
 msgid "This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
-msgstr "Dit systeem heeft nog steeds bestanden van de oude-stijl GRUB bootlader ge??nstalleerd, maar er zijn nu ook GRUB2 bootopnamens ge??nstalleerd op de volgende schijven:"
+msgstr "Dit systeem heeft nog steeds bestanden van het oude-stijl GRUB opstartprogramma geïnstalleerd, maar er zijn nu ook GRUB 2 opstartopnames geïnstalleerd op de volgende schijven:"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:11001
 msgid "It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause your system to stop booting properly."
-msgstr "Het lijkt erop dat de oude-stijl GRUB niet langer gebruikt wordt en het wordt aanbevolen dat u de conversie naar GRUB2 afrond door de GRUB 2 images op deze schijven op te waarderen en de oude-stijl GRUB bestanden te verwijderen. Indien u de GRUB2 images niet opwaardeert, is het mogelijk dat ze incompatibel zijn met de nieuwe pakketten en kunnen ze uw systeem verhinderen correct op te starten."
+msgstr "Het lijkt erop dat de oude-stijl GRUB niet langer gebruikt wordt en het wordt aanbevolen dat u de conversie naar GRUB 2 afrond door de GRUB 2 opnames op deze schijven op te waarderen en de oude-stijl GRUB bestanden te verwijderen. Indien u de GRUB 2 opnames niet opwaardeert, is het mogelijk dat ze incompatibel zijn met de nieuwe pakketten en kunnen ze uw systeem verhinderen correct op te starten."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:11001
 msgid "You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
-msgstr "In het algemeen zult u de conversie naar GRUB2 willen afmaken, tenzij deze bootopnames gemaakt zijn door een GRUB2 op een ander besturingssysteem."
+msgstr "In het algemeen zult u de conversie naar GRUB 2 willen afmaken, tenzij deze opstartopnames gemaakt zijn door een GRUB 2 op een ander besturingssysteem."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -264,7 +234,7 @@
 #. Description
 #: ../templates.in:3001
 msgid "The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is correct, and modify it if necessary."
-msgstr "De volgende kFreeBSD-commandoregel is gebaseerd /etc/default/grub of op de 'kopt'-parameter gevonden in het menu.lst bestand van de oude-stijl GRUB. Wilt u deze op correctheid controleren en indien nodig aanpassen?"
+msgstr "De volgende kFreeBSD-commandoregel is gebaseerd op /etc/default/grub of op de 'kopt'-parameter gevonden in het menu.lst bestand van de oude-stijl GRUB. Wilt u deze op correctheid controleren en indien nodig aanpassen?"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -282,43 +252,23 @@
 #. Description
 #: ../templates.in:5001
 msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
-msgstr "/boot/grub/device.map is gegenereerd"
+msgstr "/boot/grub/device.map is opnieuw aangemaakt"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../templates.in:5001
 msgid "The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
-msgstr "Het bestand /boot/grub/device.map is zo herschreven dat het stabiele apparaatnamen gebruikt. In de meeste gevallen zal dit de noodzaak van toekomstige veranderingen verlagen en zullen door GRUB gegenereerde bootmenu-items ongewijzigd moeten zijn."
+msgstr "Het bestand /boot/grub/device.map is zo herschreven dat het stabiele apparaatnamen gebruikt. In de meeste gevallen zal dit de noodzaak van toekomstige veranderingen verlagen en zullen door GRUB gegenereerde opstartmenu-items ongewijzigd zijn."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../templates.in:5001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "However, since you have more than one disk in your system, it is possible "
-#| "that you were depending on the old device map. Please check whether you "
-#| "have any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive "
-#| "numbering, and update them if necessary."
 msgid "However, since more than one disk is present in the system, it is possible that the system is depending on the old device map. Please check whether there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive numbering, and update them if necessary."
-msgstr "Het is mogelijk dat u afhankelijk was van de oude apparatenlijst, aangezien u meer dan ????n schijf in uw systeem heeft. Het wordt aanbevolen dat u de bootmenu-items controleert op het gebruik van GRUB's schijfbenummering (hdN) en deze zo nodig aanpast."
+msgstr "Het is mogelijk dat het systeem afhankelijk was van de oude apparatenlijst, aangezien er meer dan één schijf aanwezig is. Het wordt aanbevolen dat u de opstartmenu-items controleert op het gebruik van GRUB's schijfbenummering (hdN) en deze zo nodig aanpast."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../templates.in:5001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you do not understand this message, or if you do not have any custom "
-#| "boot menu entries, you can ignore this message."
 msgid "If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu entries, you can ignore this message."
-msgstr "U kunt deze melding negeren indien u deze melding niet begrijpt, of als u geen zelfgemaakte menu-items heeft."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR, "
-#~ "you can do so by issuing (as root) the following command:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Waar u ook voor kiest, als u GRUB2 direct in de MBR wilt laden kunt u dat "
-#~ "doen door het volgende commando uit te voeren (met beheerdersrechten "
-#~ "(root)):"
-#~ msgid "GRUB installation failed. Continue?"
-#~ msgstr "GRUB installatie mislukt. Verder gaan?"
+msgstr "U kunt deze melding negeren indien u deze melding niet begrijpt, of als er geen zelfgemaakte menu-items aanwezig zijn."
 
# translation of grub2.pot to Dutch
# Copyright (C) 2008-2010 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the grub2 package.
#
# Paul Gevers <paul@climbing.nl>, 2008-2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grub2_1.96+20099829_nl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-08 18:02-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-11 14:28+0100\n"
"Last-Translator: Paul Gevers <paul@climbing.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "Doorschakelen vanuit menu.lst?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr "GRUB's opwaardeerscripts hebben een oude-stijl GRUB opstelling in /boot/grub gedetecteerd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically performed now."
msgstr "Om de oude-stijl versie van GRUB op uw systeem te vervangen wordt het aangeraden om het /boot/grub/menu.lst bestand zo te laten aanpassen dat er een GRUB 2 opstartopname wordt geladen vanuit uw bestaande oude-stijl GRUB opstelling. Deze stap kan nu automatisch worden uitgevoerd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR (Master Boot Record)."
msgstr "U wordt aangeraden om het doorschakelen van GRUB 2 vanuit menu.lst te accepteren, en daarna te verifiëren dat de nieuwe GRUB 2 opstelling werkt voordat het in de MBR (Master Boot Record) wordt geïnstalleerd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later by issuing the following command as root:"
msgstr "Waar u ook voor kiest, u kunt de oude MBR opname later door GRUB 2 vervangen door het volgende commando uit te voeren (met beheerdersrechten (root)):"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "GRUB install devices:"
msgstr "GRUB installatie apparaten:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid "The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
msgstr "Het grub-pc pakket wordt bijgewerkt. Dit menu stelt u in staat om de apparaten te selecteren waar u wilt dat grub-install automatisch gedraaid wordt."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid "Running grub-install automatically is recommended in most situations, to prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB modules or grub.cfg."
msgstr "Het wordt over het algemeen aanbevolen om grub-install automatisch te laten draaien om te voorkomen dat de geïnstalleerde GRUB kernopname niet meer gesynchroniseerd is met GRUB modules of grub.cfg. "

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is often a good idea to install GRUB to all of them."
msgstr "Indien u niet zeker weet welke station door de bios wordt gebruikt als opstartstation, is het vaak een goed idee om GRUB op alle stations te installeren."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is not recommended."
msgstr "Merk op dat het ook mogelijk is om GRUB naar opstartstructuren op partities te installeren. Enkele geschikte partities worden hier aangeboden. Dit wordt echter niet aangeraden omdat het GRUB dwingt om een bloklijstmechanisme te gebruiken waar het minder betrouwbaar van wordt."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is written to the appropriate boot devices."
msgstr "Het GRUB opstartprogramma was voorheen geïnstalleerd op een schijf die niet langer aanwezig is, of waarvan de unieke indentificatie is veranderd. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde GRUB kernopname gesynchroniseerd blijft met GRUB modules en grub.cfg. Controleer of GRUB wel naar het juiste opstartapparaat wordt geschreven."

#. Type: text
#. Description
#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
#. usually describe them.
#: ../grub-pc.templates.in:5001
msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB, ${MODEL})"
msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB, ${MODEL})"

#. Type: text
#. Description
#. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
#: ../grub-pc.templates.in:6001
msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB, ${PATH})"
msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} MB, ${PATH})"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
msgstr "Schrijven van GRUB naar opstartapparaat mislukt. Doorgaan?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
msgstr "Het installeren van de volgende apparaten is mislukt: "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up properly."
msgstr "Wilt u desondanks verder gaan? Verder gaan kan ervoor zorgen dat uw computer niet meer goed opstart."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
msgstr "Schrijven van GRUB naar opstartapparaat mislukt. Opnieuw proberen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "You may be able to install GRUB to some other device, although you should check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade from GRUB Legacy will be canceled."
msgstr "U kunt proberen om GRUB te installeren op een andere apparaat, maar het wordt aangeraden om eerst te controleren of u kunt opstarten vanaf dat apparaat. Als u dit niet probeert, zal het nu opwaarderen van de oude-stijl GRUB geannuleerd worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "Continue without installing GRUB?"
msgstr "Verder gaan zonder GRUB te installeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot loader may not be properly configured, and when this computer next starts up it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load modules or handle the current configuration file."
msgstr "U heeft ervoor gekozen om GRUB niet te installeren. Als u nu doorgaat zou het kunnen dat het opstartprogramma niet correct geconfigureerd is en dat de computer bij de volgende start de informatie gebruikt die vroeger in de opstartsector stond. Indien daar een eerdere versie van GRUB 2 staat, kan het zijn dat modules niet geladen kunnen worden of dat het huidige configuratiebestand niet verwerkt kan worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "If you are already using a different boot loader and want to carry on doing so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB somewhere."
msgstr "U kunt verder gaan als u al een ander opstartprogramma gebruikt en deze wilt blijven gebruiken, of als dit een speciale omgeving is waar u geen opstartprogramma nodig heeft. In de overige gevallen wilt u waarschijnlijk GRUB installeren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
msgstr "Verwijder GRUB 2 uit /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
msgstr "Wilt u dat alle GRUB 2 bestanden worden verwijderd uit /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
msgstr "Dit heeft tot gevolg dat het systeem niet opgestart kan worden tenzij er een ander opstartprogramma is geïnstalleerd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
msgstr "Wilt u de conversie naar GRUB 2 nu afronden?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
msgstr "Dit systeem heeft nog steeds bestanden van het oude-stijl GRUB opstartprogramma geïnstalleerd, maar er zijn nu ook GRUB 2 opstartopnames geïnstalleerd op de volgende schijven:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause your system to stop booting properly."
msgstr "Het lijkt erop dat de oude-stijl GRUB niet langer gebruikt wordt en het wordt aanbevolen dat u de conversie naar GRUB 2 afrond door de GRUB 2 opnames op deze schijven op te waarderen en de oude-stijl GRUB bestanden te verwijderen. Indien u de GRUB 2 opnames niet opwaardeert, is het mogelijk dat ze incompatibel zijn met de nieuwe pakketten en kunnen ze uw systeem verhinderen correct op te starten."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
msgstr "In het algemeen zult u de conversie naar GRUB 2 willen afmaken, tenzij deze opstartopnames gemaakt zijn door een GRUB 2 op een ander besturingssysteem."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Linux-commandoregel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is correct, and modify it if necessary."
msgstr "De volgende Linux-commandoregel is gebaseerd op /etc/default/grub of op de 'kopt'-parameter gevonden in het menu.lst bestand van de oude-stijl GRUB. Wilt u deze op correctheid controleren en indien nodig aanpassen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Linux default command line:"
msgstr "Standaard Linux-commandoregel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "The following string will be used as Linux parameters for the default menu entry but not for the recovery mode."
msgstr "De volgende regel zal, behalve in de herstelmodus, gebruikt worden voor de Linux parameters in de standaard menuoptie."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "kFreeBSD-commandoregel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is correct, and modify it if necessary."
msgstr "De volgende kFreeBSD-commandoregel is gebaseerd op /etc/default/grub of op de 'kopt'-parameter gevonden in het menu.lst bestand van de oude-stijl GRUB. Wilt u deze op correctheid controleren en indien nodig aanpassen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "Standaard kFreeBSD-commandoregel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default menu entry but not for the recovery mode."
msgstr "De volgende regel zal, behalve in de herstelmodus, gebruikt worden voor de kFreeBSD parameters in de standaard menuoptie."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
msgstr "/boot/grub/device.map is opnieuw aangemaakt"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
msgstr "Het bestand /boot/grub/device.map is zo herschreven dat het stabiele apparaatnamen gebruikt. In de meeste gevallen zal dit de noodzaak van toekomstige veranderingen verlagen en zullen door GRUB gegenereerde opstartmenu-items ongewijzigd zijn."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "However, since more than one disk is present in the system, it is possible that the system is depending on the old device map. Please check whether there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive numbering, and update them if necessary."
msgstr "Het is mogelijk dat het systeem afhankelijk was van de oude apparatenlijst, aangezien er meer dan één schijf aanwezig is. Het wordt aanbevolen dat u de opstartmenu-items controleert op het gebruik van GRUB's schijfbenummering (hdN) en deze zo nodig aanpast."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu entries, you can ignore this message."
msgstr "U kunt deze melding negeren indien u deze melding niet begrijpt, of als er geen zelfgemaakte menu-items aanwezig zijn."

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: