[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFC] po-debconf://clamav 13 van de 133 strings verandertOn Sun, Nov 28, 2010 at 12:34:28PM +0100, Paul Gevers wrote:

|| >> msgid "TCP port clamd will listen on:"
|| >> msgstr "TCP-poort waaraan clamd moet luisteren:"
|| >
|| > s/waaraan/waarop/ ? Tevens vind ik 'luisteren' niet helemaal goed passen
|| > hier, maar ik heb geen suggestie voor verbetering.
||
|| Als we geen alternatief voor luisteren kunnen verzinnen vind ik toch dat
|| je luistert AAN een poort en niet OP een poort. Heeft iemand een beter
|| woord dan luisteren?

Beetje achtergrond: in het engels is het ook "listen at the door". Maar
bij socket programmeren doe je aan "listen on a port". Dus het is zo
gek niet dat je het zou vertalen met "luisteren op een poort".

Het blijft wel raar klinken.

Ciao.                            Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: