[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFC] po-debconf://clamav 13 van de 133 strings verandertNog geen .po toegevoegd, commentaar in-line.

>> msgid "Number of freshclam updates per day:"
>> msgstr "Aantal freshclam-bijwerkingen per dag:"
> 
> Paul, ik weet dat dit niet jouw vertaling is maar een al bestaande
> vertaling... 

In dit geval is het wel mijn vertaling hoor, van een jaar geleden.

> maar de bijwerkingen doen me een beetje aan medicijngebruik
> denken. Misschien "Aantal keer dat freshclam bijgewerkt moet
> worden per dag:" o.i.d.?

Ik ben met je eens dat je aan medicijnen kan denken, maar denk dat de
tekst die erbij komt te staan duidelijk genoeg is (dit is geloof ik de
kop tekst). Freshclam doet de bijwerking, dus wordt zelf niet bijgewerkt
denk ik. Ik kan toch geen betere vertaling verzinnen die niet onnodig
lang wordt dan degene die er nu staat. Misschien toch nog: "Aantal
bijwerkingen door freshclam per dag"?

>> msgid "TCP port clamd will listen on:"
>> msgstr "TCP-poort waaraan clamd moet luisteren:"
> 
> s/waaraan/waarop/ ? Tevens vind ik 'luisteren' niet helemaal goed passen
> hier, maar ik heb geen suggestie voor verbetering.

Als we geen alternatief voor luisteren kunnen verzinnen vind ik toch dat
je luistert AAN een poort en niet OP een poort. Heeft iemand een beter
woord dan luisteren?

>> msgid "This value must be set if you want to allow the daemon to follow directory symlinks."
>> msgstr "Indien u wilt dat de achtergronddienst symbolische koppelingen naar mappen kan volgen, dient u hier een waarde op te geven."
> 
> "Indien u wilt toestaan dat de achtergronddienst symbolische koppelingen naar
> mappen volgt, dient u hier een waarde op te geven."

Mee eens.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: