[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: website verwijst naar 2001...On woansdei 21 Oktober 2009, Paul van der Vlis wrote:
> > Persoonlijk vindt ik screenshots maar van een zeer beperkte waarde. Ze
> > kunnen nooit de enorme variëteit die Debian biedt weergeven. Er zijn
> > echter best screenshots van Debian te vinden:
> > http://www.google.com/search?q=debian+screenshots&ie=UTF-8&oe=UTF-8
>
> Mij lijkt het ook wel goed wat screenshots te tonen, of een verwijzing
> naar wat screenshots.
>
> Wat me echter niet duidelijk is, is de procedure om iets te veranderen
> op de site. Ik heb daar al eerder om gevraagd.

De procedure komt volgens mij min of meer neer op je voorstel sturen naar 
debian-www@lists.debian.org.


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: