[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://grub2 - 14 strings> ||  msgstr "Doorschakel vanuit menu.lst?"
> 
> Doorschakelen

Geaccepteerd.

> ||  msgstr "GRUB's opwaardeerscripts hebben een overge??rfde GRUB opstelling in /boot/grub gedetecteerd."
> 
> Hmm. Oude? Oude-stijl? Vroegere? Ook elders.

Oude-stijl geaccepteerd.

> ||  msgstr "Om de overge??rfde versie van GRUB op uw systeem te vervangen wordt het aangeraden om het /boot/grub/menu.lst bestand zo te laten aanpassen dat GRUB2 wordt doorgeschakeld (chainloading) vanuit uw bestaande overge??rfde GRUB opstelling. Deze stap kan nu automatisch worden uitgevoerd."
> 
> Typo in origineel: automaticaly -> automatically

Zal ik melden.

> ... dat naar GRUB2 wordt doorgeschakeld ...

Geaccepteerd.

> ||  msgstr "U wordt aangeraden om het doorschakelen van GRUB2 vanuit menu.lst te accepteren en daarna te verifi??ren dat uw nieuwe GRUB2 opstelling werkt voordat u het in de MBR (Master Boot Record) installeert."
> 
> ... accepteren, en ...

Geaccepteerd.

> Hmm. Het MBR?

Van Dale:
record
re·cord
de; -s
Eng.
(computerterm) bep. hoeveelheid bij elkaar behorende gegevens, beschouwd
als een eenheid, m.n. in een databank

Groeten,
Paul
# translation of grub2.pot to Dutch
# Copyright (C) 2008-2009 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the grub2 package.
#
# Paul Gevers <paul@climbing.nl>, 2008-2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grub2_1.96+20099829_nl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-30 14:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-01 22:46+0100\n"
"Last-Translator: Paul Gevers <paul@climbing.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:1001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "Doorschakelen vanuit menu.lst?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:1001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr "GRUB's opwaardeerscripts hebben een oude-stijl GRUB opstelling in /boot/grub gedetecteerd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:1001
msgid "In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to chainload GRUB 2 from your existing GRUB Legacy setup.  This step may be automaticaly performed now."
msgstr "Om de oude-stijl versie van GRUB op uw systeem te vervangen wordt het aangeraden om het /boot/grub/menu.lst bestand zo te laten aanpassen dat naar GRUB2 wordt doorgeschakeld (chainloading) vanuit uw bestaande oude-stijl GRUB opstelling. Deze stap kan nu automatisch worden uitgevoerd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:1001
msgid "It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and verify that your new GRUB 2 setup is functional for you, before you install it directly to your MBR (Master Boot Record)."
msgstr "U wordt aangeraden om het doorschakelen van GRUB2 vanuit menu.lst te accepteren, en daarna te verifiëren dat uw nieuwe GRUB2 opstelling werkt voordat u het in de MBR (Master Boot Record) installeert."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:1001
msgid "In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR, you can do so by issuing (as root) the following command:"
msgstr "Waar u ook voor kiest, als u GRUB2 direct in de MBR wilt laden kunt u dat doen door het volgende commando uit te voeren (met beheerdersrechten (root)):"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:1001
msgid "upgrade-from-grub-legacy"
msgstr "upgrade-from-grub-legacy"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Linux-commandoregel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst.  Please verify that it is correct, and modify it if necessary."
msgstr "De volgende Linux-commandoregel is gebaseerd op /etc/default/grub of op de 'kopt'-parameter gevonden in het menu.lst bestand van de oude-stijl GRUB. Wilt u deze op correctheid controleren en indien nodig aanpassen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Linux default command line:"
msgstr "Standaard Linux-commandoregel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "The following string will be used as Linux parameters for the default menu entry but not for the recovery mode."
msgstr "De volgende regel zal, behalve in de herstelmodus, gebruikt worden voor de Linux parameters in de standaard menuoptie."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "kFreeBSD-commandoregel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst.  Please verify that it is correct, and modify it if necessary."
msgstr "De volgende kFreeBSD-commandoregel is gebaseerd /etc/default/grub of op de 'kopt'-parameter gevonden in het menu.lst bestand van de oude-stijl GRUB. Wilt u deze op correctheid controleren en indien nodig aanpassen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "Standaard kFreeBSD-commandoregel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default menu entry but not for the recovery mode."
msgstr "De volgende regel zal, behalve in de herstelmodus, gebruikt worden voor de kFreeBSD parameters in de standaard menuoptie."

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: