[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://bugzilla - 13 strings [Was: Re: bugzilla 3.2.4.0-4: ...]|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: bugzilla 2.18-2\n"
|| "Report-Msgid-Bugs-To: bugzilla@packages.debian.org\n"
|| "POT-Creation-Date: 2009-08-21 12:28+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2009-09-01 20:24+0100\n"
|| "Last-Translator: Paul Gevers <paul@climbing.nl>\n"
|| "Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../bugzilla3.templates:3001
|| msgid "Email address of Bugzilla administrator:"
|| msgstr "E-mailadres van Bugzilla-beheerder:"

van de (niettegenstaande het origineel)

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../bugzilla3.templates:4001
|| msgid "Real name of Bugzilla administrator:"
|| msgstr "Echte naam van Bugzilla-beheerder:"

van de (niettegenstaande het origineel)

|| #. Type: password
|| #. Description
|| #: ../bugzilla3.templates:5001
|| msgid "Password for the Bugzilla administrator account:"
|| msgstr "Geef het wachtwoord van de Bugzilla-accountbeheerder."

Bugzilla-beheersaccount

|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../bugzilla3.templates:6001
|| msgid "If values in the Status or Resolution fields have been customized, the checksetup procedure must be modified appropriately before installation can continue."
|| msgstr "Als er \"Status\" of \"Resolution\" velden zijn aangepast, dan moet de checksetup procedure navenant worden aangepast voordat de installatie verder kan gaan."

Navenant! Mooi woord!

|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../bugzilla3.templates:6001
|| msgid "For each update of this package, a new version of the checksetup_nondebian.pl script is installed; the /usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d directory can be used to automatically apply your modifications before execution."
|| msgstr "Voor elke bijwerking van dit pakket is een nieuwe versie van het checksetup_nondebian.pl script ge??nstalleerd. U kunt de /usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d map gebruiken om automatisch uw wijzigingen toe te passen v????r uitvoering."

Hm. Bijwerking geeft in deze context een een beetje rare indruk. Jammer
maar helaas.

... wordt een nieuwe versie ...

|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../bugzilla3.templates:7001
|| msgid "If you did not modify Status/Resolution, you should skip prompting as checksetup.pl will be started automatically (together with the {pre,post}-checksetup.d scripts)."
|| msgstr "Als u Status/Resolution niet heeft aangepast, dan zou u de vragen kunnen vermijden, waardoor checksetup.pl automatisch gestart zal worden (tegelijkertijd met {pre,post}-checksetup.d scripts)."

msgstr "Als u Status/Resolution niet heeft aangepast, dan dient u vragen te vermijden, aangezien checksetup.pl automatisch gestart zal worden (tegelijkertijd met {pre,post}-checksetup.d scripts)."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: