[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/devel/websiteUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/devel/website
In directory alioth:/tmp/cvs-serv20627/devel/website

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Dutch translation: use unicode characters instead of HTML entities for common accented characters

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/devel/website/index.wml	2008/12/23 09:37:04	1.9
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/devel/website/index.wml	2009/07/29 15:51:17	1.10
@@ -11,7 +11,7 @@
 
 <p>Mensen die meewerken aan de website wordt aangeraden zich
 <a href="http://lists.debian.org/debian-www/";>aan te melden voor de
-<code>debian-www</code>-mailinglijst</a>. Vertaalco&ouml;rdinatoren
+<code>debian-www</code>-mailinglijst</a>. Vertaalcoördinatoren
 <strong>moeten</strong> zich voor deze lijst aanmelden.
 Alle discussies over de Debian website worden op deze lijst gevoerd.
 
@@ -34,7 +34,7 @@
   <li><a href="translation_hints">vertaaltips</a>
   <li><a href="examples">enkele voorbeelden</a>
   <li><a href="stats">vertaalstatistieken</a>
-  <li><a href="translation_coordinators">overzicht van vertaalco&ouml;rdinatoren</a>
+  <li><a href="translation_coordinators">overzicht van vertaalcoördinatoren</a>
  </ul>
  <li><a href="$(HOME)/mirror/webmirror">mirrors van de website</a>
 </ul>


Reply to: