[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/distribUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib
In directory alioth:/tmp/cvs-serv20627/distrib

Modified Files:
	index.wml netinst.wml packages.wml pre-installed.wml 
Log Message:
Dutch translation: use unicode characters instead of HTML entities for common accented characters

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/index.wml	2009/07/29 15:41:29	1.9
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/index.wml	2009/07/29 15:51:17	1.10
@@ -19,7 +19,7 @@
    Deze kleine <q>netinst</q> images kunnen snel worden gedownload.
    Ze maken het mogelijk alleen die Debian pakketten te downloaden die u
    daarwerkelijk wilt, maar vereisen dat de machine die wordt
-   ge&iuml;nstalleerd beschikt over een (snelle) Internet-verbinding.
+   geïnstalleerd beschikt over een (snelle) Internet-verbinding.
  </p>
  </li>
 
@@ -41,7 +41,7 @@
  </li>
 
  <li><strong>Koop <a href="../CD/vendors/">een set CD's of DVD's</a> van 
- &eacute;&eacute;n van de leveranciers die Debian CD's verkopen en installeer 
+ één van de leveranciers die Debian CD's verkopen en installeer 
  daarvan.</strong>
 
  <p>
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/netinst.wml	2009/04/06 05:04:28	1.8
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/netinst.wml	2009/07/29 15:51:17	1.9
@@ -23,7 +23,7 @@
 <toc-add-entry name="smallcd">Kleine CDs</toc-add-entry>
 
 <p>In plaats van een volledig CD-image van 650MB te downloaden, kunt u ook
-een CD-image bestand downloaden dat alleen de meest essenti&euml;le zaken
+een CD-image bestand downloaden dat alleen de meest essentiële zaken
 bevat die nodig zijn om de rest the installeren. Om hiervan gebruik te kunnen
 maken is een CD-schrijver noodzakelijk.</p>
 
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/packages.wml	2007/12/02 10:40:18	1.24
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/packages.wml	2009/07/29 15:51:17	1.25
@@ -4,7 +4,7 @@
 #use wml::debian::translation-check translation="1.66"
 
 # Last Translation Update by $Author: fjp $
-# Last Translation Update at $Date: 2007/12/02 10:40:18 $
+# Last Translation Update at $Date: 2009/07/29 15:51:17 $
 
 <toc-display/>
 
@@ -13,12 +13,12 @@
 <toc-add-entry name="note">Inleidende opmerkingen</toc-add-entry>
  
 <p>
-Alle pakketten die zijn opgenomen in de offici&euml;le Debian
+Alle pakketten die zijn opgenomen in de officiële Debian
 distributie zijn vrij volgens de <a
 href="../social_contract#guidelines">Debian Richtlijnen voor Vrije
 Software (DFSG)</a>. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat al deze
 pakketten en hun broncode vrijelijk mogen gebruikt en gedistribueerd. De
-offici&euml;le Debian distributie is datgene wat zich in de
+officiële Debian distributie is datgene wat zich in de
 &quot;<em>main</em>&quot;-sectie van het Debian archief bevindt.
 </p>
 
@@ -54,7 +54,7 @@
  <dt><a href="http://packages.debian.org/stable/";>Bekijk de pakketten in
    de <strong>stable</strong> distributie</a></dt>
   <dd>
-  <p>Dit is de meest recente offici&euml;le release van de Debian
+  <p>Dit is de meest recente officiële release van de Debian
   GNU/Linux distributie. Dit is stabiele en goed geteste software, die
   alleen verandert als nieuwe pakketten die oplossingen bieden voor
   beveiligings- of bruikbaarheidsproblemen, worden opgenomen.</p>
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/pre-installed.wml	2009/07/29 15:41:29	1.14
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/pre-installed.wml	2009/07/29 15:51:17	1.15
@@ -3,7 +3,7 @@
 #use wml::debian::translation-check translation="1.18"
 
 # Last Translation Update by: $Author: fjp $
-# Last Translation Update at: $Date: 2009/07/29 15:41:29 $
+# Last Translation Update at: $Date: 2009/07/29 15:51:17 $
 
 <a href="#au"><AUc></a>&nbsp;&nbsp;
 <a href="#be"><BEc></a>&nbsp;&nbsp;
@@ -21,7 +21,7 @@
 <a href="#us"><USc></a>&nbsp;&nbsp;
 
 <p>De bedrijven die op deze pagina staan vermeld, leveren Debian
-voorge&iuml;nstalleerd op uw systeem. Behalve de tijd die het u oplevert
+voorgeïnstalleerd op uw systeem. Behalve de tijd die het u oplevert
 omdat u het systeem niet zelf hoeft te installeren, bespaart u ook geld
 omdat u geen andere besturingssystemen hoeft te kopen, hetgeen veel
 bedrijven u opdringen.</p>


Reply to: