[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://lirc (50 strings)On Thu, Jan 22, 2009 at 11:45:45PM +0100, Eric Spreen wrote:

|| Op donderdag 22 januari 2009 22:16, schreef Paul Gevers:

|| > msgid "IR serial device I/O port:"
|| > msgstr "I/O-poort van uw serieel IR-apparaat:"
|| >
|| > s/serieel/seriële/
||
|| Apparaat is onzijdig en er wordt dus geen -e toegevoegd aan het einde van een
|| bijvoeglijk naamwoord.

Er staat "uw" voor. Daarom hoort de -e er toch achter.

vgl:

  een groot huis
  jouw grote huis

Ciao.                     Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: