[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://lirc (50 strings)Een paar foutjes. En een vraagje van mij aan de rest: kan de keuzetekst
in een keuze (select) altijd vertaald worden? (Zie ook halverwege
hieronder).

" i2c:     TV-kaarten van Hauppauge and PixelView\n"

s/and/en/

" it87:    ITE IT8705/12 CIR ports (e.g. on the ECS K7S5A of Asus
DigiMatrix)\n"

s/e.g. on the/b.v. op de/

msgid "Try to automatically select hardware support options?"
msgstr "Wilt u de de benodigde ondersteuning voor uw hardware
automatisch laten detecteren?"

s/de de/de/

msgid "Your previous answers can be used as a basis for guessing the
list of kernel modules that should be built, along with their parameters."
msgstr "Uw voorgaande antwoorden kunnen worden gebruikt als een basis om
de lijst van kernel modules die gebouwd moeten worden, samen met hun
parameters te raden."

Deze zin is een slecht leesbaar. Ik zou er iets van maken ala:
"Op basis van uw voorgaande antwoorden kan de lijst met kernelmodules
die gebouwd moeten worden, samen met hun parameters, geraden worden."

msgid "Please choose whether this should happen."
msgstr "Geef alstublieft aan of dit zou moeten gebeuren."

"Wilt u dat dit gebeurt?"

msgid "Binary modules package build instructions"
msgstr "Instructies voor het bouwen van pakken met binaire modules"

s/pakken/pakketten/

msgid ""
" Standard:  Standard setup chip;\n"
" DigiMatrix: Setup for Asus DigiMatrix onboard chip."
msgstr ""
" Standaard: Standaard installatie-chip\n"
" DigiMatrix: Installatie voor Asus DigiMatrix onboard chip"

Hier weet ik even niet of de eerste "Standard" vertaald mag worden. Iemand?

msgid "Please choose the supported serial device type:"
msgstr "Kies alstublieft het ondersteunde serieel apparaattype:"

s/serieel/seriële

msgid ""
" ANIMAX: Anir Multimedia Magic;\n"
" IRDEO: IRdeo;\n"
" Other: Any other supported device."
msgstr ""
" ANIMAX: Anir Multimedia Magic\n"
" IRDEO: IRdeo\n"
" Andere: Elk ander ondersteund apparaat."

Hier weet ik even niet of de "Other" vertaald mag worden. Iemand?

msgid "Should the carrier signal be generated by software?"
msgstr "Moet het draagsignaal softwarematig geproduceerd worden?"

msgid "IR serial device I/O port:"
msgstr "I/O-poort van uw serieel IR-apparaat:"

s/serieel/seriële/

msgid "IR serial device IRQ:"
msgstr "IRQ van uw serieel IR-apparaat:"

s/serieel/seriële/

msgid "Type of supported SIR device:"
msgstr "Type van het ondersteund SIR-apparaat:"

s/ondersteund/ondersteunde/

msgid "New LIRC kernel modules can be built and installed if the source
and build environment for the current kernel are present locally."
msgstr "Er kunnen nieuwe LIRC kernelmodules worden gebouwd en
geïnstalleerd als de bron en bouwomgeving van de huidige kernel locaal
aanwezig zijn."

s/locaal/lokaal/

msgid "LIRC needs the /dev/lirc, /dev/lircd and /dev/lircm files in /dev."
msgstr "LIRC heeft de bestanden /dev/lirc, /dev/lircd en /dev/lircm in
de map /dev nodig."

s/, \//, \//

msgid "LIRC is already configured, reconfiguring it may overwrite the
existing configuration in /etc/lirc/hardware.conf."
msgstr "LIRC is reeds geconfigureerd, herconfigureren kan ertoe leiden
dat de bestaande configuratie in /etc/lirc/hardware.conf overschreven
wordt."

s/, herconfigureren/. Herconfigureren/

msgid "However, comments, LIRC_ARGS and other unknown code will be
preserved."
msgstr "Nochtans zullen de commentaren, LIRC_ARGS en andere onbekende
code worden bewaard."

Niet fout, maar wellicht normaler: s/Nochtans/Desondanks/

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: