[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://lirc (50 strings)On Thursday 22 January 2009, Paul Gevers wrote:
> msgid ""
> " Standard:   Standard setup chip;\n"
> " DigiMatrix: Setup for Asus DigiMatrix onboard chip."
> msgstr ""
> " Standaard:  Standaard installatie-chip\n"
> " DigiMatrix: Installatie voor Asus DigiMatrix onboard chip"
>
> Hier weet ik even niet of de eerste "Standard" vertaald mag worden.
> Iemand?
[...]
> msgid ""
> " ANIMAX: Anir Multimedia Magic;\n"
> " IRDEO:  IRdeo;\n"
> " Other:  Any other supported device."
> msgstr ""
> " ANIMAX: Anir Multimedia Magic\n"
> " IRDEO:  IRdeo\n"
> " Andere: Elk ander ondersteund apparaat."
>
> Hier weet ik even niet of de "Other" vertaald mag worden. Iemand?

Of keuzes vertaald kunnen worden hangt af van hoe e.e.a. in het pakket 
geïmplementeerd is.

In dit geval is duidelijk (vanwege de "\n" in de strings) dat de hier 
getoonde text een statische beschrijving is die boven de eigenlijke 
keuzes wordt getoond. De vraag is dan of de keuzes *zelf* wel of niet ook 
vertaalbaar zijn gemaakt.

Je moet dus kijken of er een andere string is waarin de keuzen zelf staan. 
Bijvoorbeeld:
msgid "ANIMAX, IRDEO, Other"

Deze kunnen echter ook uitgesplitst zijn in afzonderlijke strings:
msgid "ANIMAX"
msgid "IRDEO"
msgid "Other"

En om het ingewikkeld te maken is het zelfs mogelijk dat de eerste twee 
keuzen zijn gemarkeerd als "deze hoeven niet te worden vertaald", en dat 
dus alleen een string voor "Other" aanwezig is:
msgid "Other"

Als geen van deze opties het geval is, dan zijn de keuzes kennelijk niet 
vertaalbaar en is het beter dus beter om ze ook niet te vertalen in de 
statische beschrijving.
Wel is dan echter te overwegen om dat te rapporteren als een bug: in 
principe kunnen (behoren) keuzen ook vertaalbaar (te) zijn. Eventueel kan 
de debian-i18n lijst een pakketbeheerder daarbij helpen.


Overigens, nog een andere implementatie optie is dat de strings niet in de 
statusche beschrijving staan, maar de feitelijke keuzen zijn:
msgid ""
"ANIMAX: Anir Multimedia Magic, IRDEO: IRdeo, "
"Other: Any other supported device"

En ook hier kunnen ze uitgesplitst zijn in losse strings:
msgid "ANIMAX: Anir Multimedia Magic"
msgid "IRDEO: IRdeo"
msgid "Other: Any other supported device"

In dit geval kan "Other" ook gewoon worden vertaald.


En ja, het kan heel erg lastig zijn om te achterhalen hoe e.e.a. 
geïmplementeerd is. Kijk in elk geval goed naar omringende strings. En 
bij twijfel: 'apt-get source <pakket>'. En daarna op zoek naar het 
template bestand (waarschijnlijk te vinden in de debian map) en kijken 
hoe de template gedefinieerd is: velden die beginnen met "_" of "__" zijn 
vertaalbaar en in het tweede geval worden individuele keuzen uitgesplitst 
naar afzonderlijke strings.

Groet,
FJP

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: