[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap2.3 2.4.7-6.4: Please update debconf PO translation for the package openldap2.3Hi,

A l10n NMU will happen on openldap2.3 pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Friday, May 16, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap2.3@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-09 10:32-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-01 14:32+0100\n"
"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Dutch\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Wilt u de OpenLDAP-serverconfiguratie overslaan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Wanneer u deze optie kiest worden er geen initiële configuratie en database "
"voor u aangemaakt."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "altijd"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "wanneer nodig"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "nooit"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Wilt u bij de opwaardering de databases naar een bestand exporteren?"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Voor een opwaardering naar een nieuwe versie van de OpenLDAP-server "
"uitgevoerd wordt kan de data in uw LDAP-catalogussen geëxporteerd worden "
"naar een gewoon tekstbestand in LDIF-formaat (dit is het gestandaardiseerde "
"'LDAP Data Interchange Format')."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"Wanneer u 'altijd' selecteert worden de databases voor elke opwaardering on-"
"conditioneel naar een bestand geëxporteerd. Wanneer u 'wanneer nodig' "
"selecteert worden de databases enkel geëxporteerd wanneer het nieuwe "
"databaseformaat incompatibel is met het oude formaat en de data opnieuw "
"geïmporteerd moet worden. Wanneer u 'nooit' kiest wordt er geen database-"
"export gemaakt."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Voor database-dumps te gebruiken map:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Wat is de map waarnaar LDAP-databases geëxporteerd moeten worden?. In deze "
"map worden verschillende LDIF-bestanden aangemaakt die overeenkomen met de "
"zoekbasissen op de server. U dient ervoor te zorgen dat u genoeg vrije "
"ruimte heeft op de partitie waar de map zich bevindt. Het eerste voorkomen "
"van de string 'VERSION' wordt vervangen door de server-versie vanwaar u "
"opwaardeert."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Wilt u de oude database verplaatsen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Er bevinden zich nog bestanden in /var/lib/ldap die het configuratieproces "
"waarschijnlijk zullen verstoren. Als u voor deze optie kiest zullen de "
"pakketbeheerderscripts de oude databasebestanden uit de weg halen voordat ze "
"de nieuwe database aanmaken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Configuratie opnieuw proberen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the organization is not left empty and the admin "
"passwords match. If you decide not to retry the configuration the LDAP "
"server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to retry "
"later."
msgstr ""
"De door u ingevoerde configuratie is ongeldig. Zorg ervoor dat: de DNS-"
"domeinnaam een geldige syntax heeft, de organisatie niet leeg is, en de "
"beheerderswachtwoorden overeenkomen. Wanneer u ervoor kiest om de "
"configuratie niet opnieuw te proberen wordt uw LDAP-server niet ingesteld. U "
"kunt later altijd 'dpkg-reconfigure slapd' uitvoeren om de configuratie "
"opnieuw te proberen. "

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS-domeinnaam:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"De DNS-domeinnaam wordt gebruikt als de basis DN van uw LDAP-catalogus. foo."
"bar.org invoeren geeft u de basis DN dc=foo, dc=bar, dc=org."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Organisatienaam:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr "Wat is de organisatienaam in de basis DN van uw LDAP-catalogus."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Beheerderswachtwoord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Wat is het wachtwoord voor de beheerdersingang in uw LDAP-catalogus?"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Bevestiging wachtwoord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Gelieve het beheerderswachtwoord van uw LDAP-catalogus nogmaals in te tikken "
"(dit om tikfouten tegen te gaan)."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Wachtwoorden komen niet overeen"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""
"De twee door u ingevoerde wachtwoorden waren kwamen niet overeen. Gelieve "
"nogmaals te proberen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Wilt u dat de database verwijderd wordt wanneer slapd gewist wordt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:13001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "LDAPv2-protocol toelaten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:13001
msgid ""
"The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and "
"users should upgrade to LDAPv3. If you have old programs which can't use "
"LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to "
"your slapd.conf file."
msgstr ""
"Het verouderde LDAPv2-protocol is standaard uitgeschakeld in slapd. "
"Programma's en gebruikers dienen op te waarderen naar LDAPv3. Als u oude "
"programma's heeft die geen LDAPv4 aankunnen dient u deze optie te kiezen "
"(hierdoor wordt 'allow bind_v2' toegevoegd aan uw 'slapd.conf'-bestand)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Back up current database and create a new one?"
msgstr ""
"Wilt u dat er een reservekopie van de huidige database en een nieuwe "
"database aangemaakt wordt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The directory suffix (domain) you specified doesn't match the one currently "
"in /etc/ldap/slapd.conf. Changing the directory suffix requires moving aside "
"the current LDAP database and creating a new one. Please confirm whether you "
"want to back up and abandon the current database."
msgstr ""
"Het door u opgegeven catalogus-suffix (domein) komt niet overeen met dat in /"
"etc/ldap/slapd.conf . Aanpassen van het catalogus-suffix vereist dat de "
"huidige database aan de kant gezet wordt en een nieuwe database aangemaakt "
"wordt. Bent u zeker dat u de huidige database wilt verlaten? (Er wordt dan "
"een reservekopie van de huidige database gemaakt.)"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "slapcat gaf een fout tijdens de opwaardering"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden tijdens het opwaarderen van uw LDAP-catalogus."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"Uitvoeren van het programma 'slapcat' is mislukt. Dit kan veroorzaakt worden "
"door een onjuist configuratiebestand (bv. als er geen 'moduleload'-regel is "
"om de backenddatabase te ondersteunen)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Deze mislukking zorgt ervoor dat 'slapadd' zo meteen ook mislukt. De oude "
"databasebestanden worden verplaatst naar /var/backups . Als u de "
"opwaardering opnieuw wilt proberen dient u eerst de oude databasebestanden "
"terug te kopiëren, daarna de oorzaak van het mislukken van slapcat op te "
"lossen, en tenslotte het volgende uit te voeren:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "$location" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from $location."
msgstr ""
"Vervolgens verplaatst u de databasebestanden terug naar de reservekopie-map "
"en probeert u slapadd uit te voeren vanaf $location."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Change backend type from LDBM to BDB?"
msgstr "Wilt u het backendtype veranderen van LDBM naar BDB?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"The LDBM backend type has serious stability problems and has been deprecated "
"by OpenLDAP as of 2.2. It is no longer supported by the OpenLDAP packages."
msgstr ""
"Het LDBM-backend heeft serieuze stabiliteitsproblemen en is daarom sinds "
"versie 2.2. van OpenLDAP verouderd verklaart, Het wordt dan ook niet meer "
"ondersteund door de OpenLDAP-pakketten."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"When the BDB backend is used, it must be configured properly. For more "
"information, see /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz."
msgstr ""
"Wanneer u gebruik maakt van de BDB-backend dient u ervoor te zorgen dat deze "
"juist ingesteld is. Meer informatie hierover vindt u in /usr/share/doc/slapd/"
"README.DB_CONFIG.gz"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"If you enable this option, an attempt will be made to update the "
"configuration to use BDB instead of LDBM and convert the databases. If you "
"do not enable this option, the upgrade will be aborted."
msgstr ""
"Wanneer u deze optie kiest zal er een poging gewaagd worden om uw "
"configuratie aan te passen van de LDBM-backend naar de BDB-backend en om uw "
"databases overeenkomstig te converteren. Als u deze optie afslaat wordt de "
"opwaardering afgebroken."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Welk database-backend wilt u gebruiken?"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, but "
"HDB adds support for subtree renames. Both support the same configuration "
"options."
msgstr ""
"Het HDB-backend is de aanbevolen keuze. HDB en BDB gebruiken een "
"gelijkaardig opslagformaat maar HDB ondersteunt ook het hernoemen van "
"deelbomen. Beide ondersteunen dezelfde configuratieopties. "

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"In either case, you should review the resulting database configuration for "
"your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more details."
msgstr ""
"Onafhankelijk van de hier gemaakte is het een goed idee om te controleren of "
"de resulterende databaseconfiguratie aan uw noden voldoet. Meer informatie "
"vindt u in /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz ."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:18001
msgid "slurpd is obsolete; replicas must be reconfigured by hand"
msgstr "slurpd is verouderd; replica's dienen handmatig ingesteld te worden"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:18001
msgid ""
"One or more slurpd \"replica\" options were found in your slapd config when "
"upgrading. Because slurpd is obsolete beginning with OpenLDAP 2.4, you will "
"need to migrate your replicas to use the syncrepl protocol instead."
msgstr ""
"Bij het opwaarderen zijn er een of meer slurpd 'replica'-opties gevonden in "
"uw slapd-configuratie. Daar slurpd verouderd is sinds OpenLDAP 2.4 dient u "
"uw replica's om te zetten naar het syncrepl-protocol."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:18001
msgid ""
"The conversion from slurpd to the pull-based syncrepl protocol cannot be "
"done automatically and you will need to configure your replica servers by "
"hand. Please see http://www.openldap.org/doc/admin24/syncrepl.html for "
"details."
msgstr ""
"De conversie van slurpd naar het 'pull'-gebaseerde syncrepl-protocol kan "
"niet automatisch uitgevoerd worden, u dient uw replica-servers dus handmatig "
"in te stellen. Meer informatie vindt u op http://www.openldap.org/doc/";
"admin24/syncrepl.html ."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid "TLSCipherSuite values have changed"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid ""
"A \"TLSCipherSuite\" option was found in your slapd config when upgrading. "
"The values allowed for this option are determined by the SSL implementation "
"used, which has been changed from OpenSSL to GnuTLS. As a result, your "
"existing TLSCipherSuite setting will not work with this package."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid ""
"This setting has been automatically commented out for you. If you have "
"specific encryption needs that require this option to be re-enabled, see the "
"output of 'gnutls-cli -l' in the gnutls-bin package for the list of ciphers "
"supported by GnuTLS."
msgstr ""

Reply to: