[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verbetervoorstellen d-i stringsOn Sunday 4 May 2008 20:27, Frans Pop wrote:
> Voorstel voor nu (ook nog eens dichter bij het origineel):
> "... in één van de volgende landen/gebieden."
>
> Akkoord?

Lijkt me al een stuk beter ja.

> Probleem is IMO dat als je zou gaan zoeken naar "debian vluchtig" je
> helemaal niets, maar dan ook niets relevants vindt (zeker omdat de
> relevante webpagina's nog niet zijn vertaald).
> Daarom is het lijkt mij beter om volatile als een soort eigenaam te zien en
> niet te vertalen. Voor security is de situatie anders omdat
> beveiligingsupdates gewoon een gangbare term is.

Daar zit op zich wat in, ik vroeg me af wat de reden was maar dit lijkt me een 
goede reden :-)


groeten,
Thijs

Attachment: pgpobKr731Zgc.pgp
Description: PGP signature


Reply to: